Gå til indhold

Det nære sundhedsvæsen

Danske Regioner: Alle skal have ret til digitale konsultationer i det nære sundhedsvæsen

Foretrækker du at tale med din egen læge på video i stedet for at møde op fysisk i venteværelset? Teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet gør hverdagen lettere for mange danskere. Derfor foreslår Danske Regioner digitale rettigheder, der flytter flere konsultationer ind i borgernes eget hjem.

Virtuelle konsultationer kan spare danskerne for turen til den praktiserende læge eller på hospitalet, når den kan undværes. Og flere oplever et tryggere forløb, når de kan tale med lægen, blive tilset eller modtage behandling i vante omgivelser derhjemme. 

En undersøgelse fra Danske Patienter viser, at hver fjerde dansker har erfaring med at være i digital kontakt med sundhedsvæsenet. Det er dog langt flere, der ønsker det. Hele 55 procent svarer, at de er interesseret i, at kontakten med sundhedsvæsenet i højere grad sker digitalt. For mennesker med langvarig eller kronisk sygdom er det 62 procent.

Der er et stort potentiale i at udbrede brugen af virtuelle konsultationer, og mange borgere er generelt tilfredse med digitale møder i sundhedsvæsenet.

Derfor foreslår Danske Regioner at give danskerne ret til selv at vælge, om konsultationen med egen læge eller hospitalet skal være fysisk eller virtuel – medmindre det er fagligt uforsvarligt.

- Sundhedsvæsenet skal følge med tiden, og vi skal bruge de muligheder som nye teknologiske løsninger giver. Borgerne skal ikke have besvær med at tage turen til lægen eller hospitalet, hvis de foretrækker, at konsultationen sker digitalt, siger Lars Gaardhøj, anden næstformand og formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om digitalisering og datadeling.

Virtuelle møder skaber værdi for patienterne

Regionerne er allerede i gang med at sætte skub i udviklingen, og i dag foregår mange konsultationer mellem patient og sundhedsvæsenet også virtuelt. Patienter med kronisk sygdom har mulighed for at blive tilset og monitoreret i eget hjem og borgere med angst og depression kan få gratis online psykologhjælp.

Men det er op til lægen og behandleren at vurdere, hvornår det er den rette kontaktform. Det skal vendes på hovedet.

- Tilbuddene i sundhedsvæsenet skal tilpasses den enkeltes behov. Vi foreslår digitale rettigheder, der flytter konsultationerne ind i borgernes eget hjem, og hvor der er bedre muligheder for at have sine pårørende med, siger Lars Gaardhøj.  

Virtuelle konsultationer sparer både tid for patienterne og for personalet i sundhedsvæsenet. Erfaringer peger også på, at virtuelle møder er mere præcise og fokuserede. Derudover skaber de værdi for mange patienter, der oplever mere kontinuitet i deres behandlingsforløb og bedre mestring af egen sygdom, når samtalen med lægen eller sygeplejersken foregår via en skærm i rolige omgivelser derhjemme. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk.

Fakta

Patientrettigheder i det nære

Som en del af et kommende udspil, der konkretiserer, hvordan regionerne vil styrke det nære sundhedsvæsen og sikre et samlet ansvar for hele kæden af sundhedsydelser, foreslår Danske Regioner at give borgerne konkrete rettigheder i det nære.

Patientrettighederne i det specialiserede sundhedsvæsen har været med til at styrke fokus på patienterne og sikre hurtigere behandling af høj og ensartet kvalitet.

Der er brug for den samme udvikling i det nære sundhedsvæsen.  
Forslaget om digitale rettigheder er ét af tre konkrete forslag til patientrettigheder, som Danske Regioner mener, der skal indføres i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere om Danske Regioners forslag om patientrettigheder i det nære sundhedsvæsen her:

Relaterede nyheder

Læs mere