Gå til indhold

Overenskomstforhandlinger

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Et nyt forlig om overenskomst for ansatte i regionerne er blevet indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet. Parterne er bl.a. blevet enige om en ramme på 8,8 procent over de næste to år for de regionalt ansatte.

Som noget helt særligt er der aftalt et fælles arbejde om udvikling af de regionale arbejdspladser. Danske Regioner har igennem hele forløbet haft stort fokus på, hvordan man ude på arbejdspladserne helt konkret kan arbejde med bl.a. bedre tilrettelæggelse af arbejdet og styrket fokus på et godt arbejdsmiljø. Desuden har gensidig fleksibilitet og styrket samarbejde mellem forskellige faggrupper været i fokus.

Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over den nye overenskomst:

- OK24 giver et rigtigt godt udgangspunkt for at styrke rekrutteringen til de regionale arbejdspladser, så vi sikrer omsorg for og behandlingen af vores borgere og patienter. Forliget sikrer en betydelig lønfremgang for vores medarbejdere. Jeg er også rigtig glad for, at vi har aftalt et særligt arbejde ude på alle vores regionale arbejdspladser, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi kan udvikle arbejdspladserne og lære af hinanden fx i forhold til bedre arbejdstilrettelæggelse, siger han.

Fælles løsninger og gode initiativer

Den nye aftale er kulminationen på et tæt samarbejde med de faglige organisationer om forberedelse af overenskomstforhandlingerne. Bo Libergren, næstformand for RLTN, takker parterne i Forhandlingsfællesskabet for et godt og konstruktivt samarbejde:

- Jeg vil gerne takke alle parter for at bidrage til en god proces, hvor vi har lyttet til hinandens argumenter og fundet fælles løsninger, der har bidraget til den endelige aftale. Nu venter der et spændende og fælles arbejde med at konkretisere og implementere de mange gode initiativer lokalt på de regionale arbejdspladser, så det kan komme patienter og personale til gavn. 

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Fakta

Overenskomst 2024

  • Økonomisk ramme på 8,8 procent til generelle lønstigninger over to år. De er fordelt på 5,81 procent i 2024 og 2,99 procent i 2025. Heraf udmøntes 2 procent med de enkelte organisationer.
  • Der er 150.000 ansatte i regionerne, og 110.000 er omfattet af den nye overenskomst, der dækker personale på hospitalerne og andre faggrupper under bl.a. FOA, Sundhedskartellet, HK mv.
  • Ud over rammen på de 8,8 pct. vil der hen over de kommende dage også blive indgået aftaler med de enkelte organisationer. I disse aftaler vil der bl.a. indgå udmøntning af trepartsmidler på 2,3 mia. kr.  
  • Endelig er der indgået aftale om rammerne for den lokale udmøntning af i alt 540 mio. kr. over de næste to år fra trepartsaftalen til lokalløn. Midlerne er målrettet psykiatrien, akutområdet, medicinske område og yderområder. Midlerne er ud over rammen på 8,8 procent. 
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere