Gå til indhold

Sundhedsvæsenet

Debat: Det skal være slut med sektorgrænser og kassetænkning

Danske Regioner vil reformere sundhedsvæsenet, så ansvar og økonomi for den samlede kæde af sundhedsydelser samles under én aktør. Bliver det til virkelighed, kan vi sige goddag til et bæredygtigt sundhedsvæsen og farvel til sektorgrænser, kassetænkning og opdelt lovgivning.

Af Anders Kühnau, formand for Danske Regioner. Debatindlæg bragt i Ingeniørens Specialmedie Care Tech d. 2. februar 2024.

Hospitalerne behandler 260.000 flere patienter om året end for bare 10 år siden. Udviklingen kan ikke fortsætte, for hospitalerne kan ikke følge med. Hvis vi vil have et samlet bæredygtigt sundhedsvæsen, har vi brug for, at det nære sundhedsvæsen kan løfte mere.

Et samlet ansvar og budget for sundheden er vejen frem til at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen. Det giver nemlig incitament til at investere i forbyggende sundhedstilbud.

For det nære sundhedsvæsen er blevet forsømt. Sektoropdelingen har skabt barrierer for sammenhæng og udbygning af det nære sundhedsvæsen. Hver sektor fokuserer på hver deres del af kæden – ikke på helheden. Der mangler i dag en motor, som kan drive udviklingen af det nære sundhedsvæsen frem. Motoren er kerne i Danske Regioners ”Samlet og sammenhængende”-position, som vi har fremlagt for Sundhedsstrukturkommissionen.

Netop regionerne har gode forudsætninger for at løfte det samlede ansvar. Kommunerne er for små og staten for langt væk. Derimod har regionerne den tilstrækkelige kapacitet, specialisering og demokratiske nærhed til borgerne, der skal til for at løfte det samlede ansvar. Det samme kan ikke siges hverken om det kommunale eller statslige niveau. Man kan naturligvis godt forestille sig andre regionale modeller, men som vi ser det, giver det god mening at placere det samlede ansvar i de nuværende fem regioner.

Gennem de seneste år har Danske Regioner allerede taget vigtige skridt for at flere kan behandles tidligt, tæt på eget hjem og så færre får brug for indlæggelse. Vi besluttet at yde 72 timers behandlingsansvar efter udskrivelse fra hospitalet. Vi tilbyder specialistrådgivning, som kan hjælpe praktiserende læger i patientbehandlingen, så patienterne ikke nødvendigvis behøver at blive sendt til hospitalet eller på venteliste hos en praktiserende speciallæge.

Danske Regioner har indført faste læger på plejehjemmene, udkørende paramedicinere, udgående psykiatriske tilbud, internetbaseret psykologbehandling, sundhedstjek på bosteder og meget mere hjemmebehandling. Vi har påtaget os en række opgaver og udgifter - for eksempel for dosispakket medicin og glukosemålere, der både gavner borgerne og aflaster medarbejderne og økonomien i kommunerne.

Vi gør det, fordi vi kan se, behovet er der. Vi kan se, det gavner patienterne. Og fordi vi ganske enkelt har et meget stort incitament til at holde folk raske og undgå unødige hospitalsindlæggelser, der både har omkostninger for den enkelte og for samfundet. Men vi kan også konstatere, at den udvikling, vi ønsker, begrænses af de eksisterende rammer, der opdeler ansvaret og finansieringen af sundhedsindsatsen i forskellige sektorer.

Et klart placeret ansvar for opgaven og stærke økonomiske incitamenter er en kæmpe drivkraft.

Motoren forudsætter for det første, at alle sundhedsopgaver og sundhedsopgaver i serviceloven samles under én samlet lov, sundhedsloven. For det andet, skal ansvaret og økonomien for hele sundhedsvæsenet samles under én og samme aktør. Dét vil skabe stærke økonomiske incitamenter for at løse flere sundhedsopgaver tættere på borgeren og for forebyggende indsatser, så flere kan behandles i hjemmet eller tættere på deres hjem, og hvor vi undgår unødvendige indlæggelser.

Embedsmænd eller folkevalgte? Et stort og omkostningstungt velfærdsområde som sundhedsvæsenet skal naturligvis ledes af borgernes repræsentanter. Altså direkte folkevalgte, som kender de lokale ønsker og behov. Folkevalgte, som kan sikre borgernes stemme. Det skal hverken være såkaldte professionelle bestyrelser, som borgerne ikke ved direkte valg kan stille til ansvar for beslutningerne, eller ugennemsigtige samarbejdskonstruktioner, der gør det svært at placere et ansvar. Regionerne er klar til at gøre visionerne til virkelighed og vi glæder os til Sundhedsstrukturkommissionen fremlægger sine anbefalinger.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere