Gå til indhold

Indspil til ekspertudvalgets fase 1 om nye mobilitetsløsninger

Danske Regioner har udarbejdet et indspil til regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitets arbejde med nye mobilitetsløsninger til forskellige geografier. Indspillet indeholder 10 forslag til nytænkning og fremtidssikring af vores fælles, kollektive mobilitet.

I indspillet peger Danske Regioner på betydningen af regionale hovednet – den lokale og regionale kollektive mobilitets rygrad – der binder land og by sammen og sikrer hurtig transport mellem større byer, på tværs af kommuner og til knudepunkter, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Regionerne anbefaler, at de regionale hovednet styrkes og at tilbringertrafikken til de regionale hovednet nytænkes med nye mobilitetstilbud. Her peger Danske Regioner bl.a. på samkørsel og mobilitetsknudepunkter, som må på banen for at fremtidssikre kollektiv mobilitet. Nogle gange som en selvstændig løsning. Andre gange som tilbringertrafik der styrker regionale hovednet.

 

 

Morten Brønnum Andersen,
Chefrådgiver
T 2320 6131
M 2320 6131
E morba@regioner.dk
Malthe Rosenkvist Andersen,
Konsulent
T 2680 2849
M 2680 2849
E malra@regioner.dk