Gå til indhold

Prioritering:

Danske Regioner udpeger formand og næstformænd til arbejdet med nyt kvalitetsinstitut

Oprettelsen af Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut 1. januar næste år, er nået et stort skridt videre, efter at Danske Regioners bestyrelse har udpeget formand og næstformand og fastlagt økonomien for det nye kvalitetsinstitut.

Tidligere hospitalsdirektør Anne Jastrup bliver formand for bestyrelsen i Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Sundhedsfaglig direktør i Danske Regioner Helene Probst og regionsdirektør i Region Syddanmark Jane Kraglund er udpeget næstformænd i bestyrelsen. Bestyrelsen vil desuden bestå af repræsentanter for læger, sygeplejersker, patienter, regionerne og KL.

De skal nu finde den kommende direktør for det nye institut.

Det faglige råd i instituttet får formand for det nuværende Behandlingsråd Michael Dall som formand, og lægefaglig vicedirektør fra Region Sjælland Morten Ziebell bliver næstformand. Rådet vil desuden bestå af repræsentanter for de lægevidenskabelige selskaber, det sygeplejefaglige selskab, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, regionerne og en sundhedsøkonom. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og KL tilbydes observatørposter i rådet.

 

Kvalitet og prioritering

Med det nye institut vil regionerne understøtte et styrket, databaseret og mere målrettet arbejde med kvalitet samt en bedre  prioritering og ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.  Instituttet skal stå for en væsentligt del af arbejdet i det nuværende Behandlingsråd, ligesom  Regionernes KliniskeKvalitetsudviklingsprogram (RKKP) indgår i instituttet. Samtidig skal instituttet understøtte arbejdet med lægefaglige kliniske retningslinjer og andre sundhedsfaglige retningslinjer.

- Vi er nu kommet væsentligt tættere på realiseringen af det nye kvalitetsinstitut. Målet er at styrke arbejdet med at sikre en høj og ensartet kvalitet i patientbehandlingen samt en bedre prioritering og ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Der skal arbejdes for, at Instituttet får såvel et tværfagligt som et tværsektorielt fokus, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. 

- På den måde vil regionerne i fremtiden koordinere arbejdet bedre, så vi undgår spild og ikke bruger sparsomme medarbejderressourcer på opgaver, der ikke giver tilstrækkelig værdi for patienterne, tilføjer Anders Kühnau. 

Udover ansættelse af en direktør for instituttet vil bestyrelsens første opgave være at forberede instituttets start den 1. januar 2025. Det vil ske i tæt samarbejde med de nuværende enheder og med en fusionsledelse.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller på pressekontakt@regioner.dk. 

Relaterede nyheder

Læs mere