Gå til indhold

Overenskomstforhandlinger

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Regionerne har indgået et nyt overenskomstforlig med FOA, der udover de allerede aftalte lønstigninger på 6,53 procent indeholder en udmøntning af 2 procent i ekstra lønmidler.

Forliget går på tværs af FOA’s sektorområder, og det omfatter desuden en række aftaler på de respektive områder. Foruden midler fra OK-24 rummer aftalerne en udmøntning af pengene fra trepartsaftalen til bl.a. social- og sundhedsassistenter og -hjælpere samt portører. Det indebærer fx et nyt vagttillæg og højere særydelser, og for social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere en forhøjelse af grund- og anciennitetsløn samt et lønløft til de lavestlønnede.  

Stort fokus på løn og forbedrede vilkår

Den nye overenskomst betyder også, at ambulancepersonale ansat i regionernes akutberedskaber får opdaterede og mere fleksible arbejdstidsregler samt væsentlige stigninger på særydelser for at arbejde udenfor dagtid. Fleksibiliteten betyder, at personalet kan være ansat til forskellige slags tjenester og dermed beredskaber, hvilket kan give større variation i arbejdsopgaverne og bedre planlægning.

Samlet har aftalen stort fokus på løn og udvikling af de regionale arbejdspladser og bedre tilrettelæggelse af arbejdet, der kan gøre det endnu mere attraktivt at arbejde i det regionale sundhedsvæsen.

Heino Knudsen, formand for RLTN, ser mange perspektiver i den nye aftale med FOA:

”Den nye overenskomst vil komme både de ansatte og patienter i sundhedsvæsnet til gode. Personalet kan se frem til lønstigninger og forbedrede vilkår, der kan gøre de regionale arbejdspladser endnu mere attraktive. Jeg er glad for, at vi har kunnet prioritere mange penge til løn, og med denne aftale giver vi et stort løft. Derudover er jeg særligt glad for, at vi også ser midler fra trepartsaftalen blive udmøntet”, siger han.

Aftale med FOA i nedenstående link, vær opmærksom på. at der er flere aftaler.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Fakta om

Forlig mellem RLTN og FOA 

6,53 procent i generelle lønstigninger og derudover 2 procent i organisationsmidler til løn mv.* 

Grundlønnen for social- og sundhedsassistenter bliver forhøjet, og der kommer anciennitetsstigninger efter fire, syv og ti års anciennitet. Desuden rykker de lavestlønnede to løntrin op. 

Ambulancepersonale får væsentlige stigninger på særydelser for at arbejde om aftenen, natten og i weekenden. 

Mere fleksible og opdaterede arbejdstidsregler for ambulancepersonale. Fleksibiliteten betyder, at døgnvagter og effektive vagter kan kombineres frit. Det giver mulighed for større variation i arbejdsopgaverne og mulighed for bedre planlægning. 

Implementering af dele af trepartsaftalen om rekruttering
Der er afsat 530 mio. kr. i 2024, 750 mio. kr. i 2025 og 1 mia. kr. i 2026 til øget honorering af vagtarbejde.

Særydelsesbetalingen for aften, nat og weekend hæves på sundhedsområdet med 5 procentpoint fra 1. april 2024. Der indføres et fast vagttillæg for medarbejdere, der har mere end 300 årlige vagttimer. Lignende gælder også på det pædagogiske område. 

Midler til honorering af vagtarbejde omfatter også bl.a. sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der ikke er medlemmer af FOA.

Derudover er der afsat midler til varige lønstigninger til social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. 

I 2024 kr. 50 mio. kr. og fra 2025 og frem 150 mio. kr. pr. år. 

* fra forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere