Gå til indhold

Udspil: 16 veje til bedre sundhedsuddannelser

Tættere samspil mellem skoler og sundhedsvæsen skal styrke sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre rustet til en fremtid med markant flere ældre og mennesker med multisygdom. Læs Danske Regioners uddannelsesudspil.

Danske Regioner lægger med et nyt uddannelsesudspil op til at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om indhold og tilrettelæggelse af sundhedsuddannelserne. Der skal være et endnu tydeligere fokus i undervisningen på de opgaver, som de studerende møder efter endt uddannelse. Hverdagen på hospitalerne skal med andre ord fylde mere i undervisningen.

Læs Danske Regioners uddannelsesudspil.

Hent publikationen