Mental sundhed

Et nyt behandlingstilbud til børn og unge

Dansk Psykologforening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og
Danske Regioner foreslår at oprette et nyt behandlingstilbud til psykisk sårbare børn
og unge. Tilbuddet skal være et supplement til kommunernes Pædagogiske Psykologiske
Rådgivning (PPR) og skal med understøttelse fra den regionale psykiatri og nye
digitale redskaber bidrage til en bedre mental sundhed blandt børn og unge.

Hent publikation: