Mental sundhed

Et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug

Borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbruger en af de mest udsatte grupper i det danske
samfund. Deres lidelser er komplekse. En forværring i den ene tilstand fører til en forværring i den
anden tilstand, og de er sjældent velbehandlede.

Lægeforeningen, Bedre Psykiatri, Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske Regioner anbefaler, at der
etableres et samlet behandlingstilbud, hvor der på en og samme tid tages højde for den enkelte borgers psykiske sygdom, misbruget (såvel alkohol, stoffer som medicin) og følgesygdomme. Det skal være et tilbud med stærke sundhedsfaglige kompetencer i hele behandlingsforløbet, hvor behandlingen bygger på faglige standarder og evidens, og hvor borgeren får let adgang til relevant socialfaglig støtte.

Hent publikation: