Gå til indhold

Høringssvar til udkast til lovforslag om midlertidig fritagelse for fradrag i efterløn 2023-2024

Beskæftigelsesministeriet har den 27. marts 2023 sendt høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig fritagelse for fradrag i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.

Lovforslaget vil udmønte den del af aftalen om en akutplan mellem regeringen og Danske Regioner fra den 23. februar 2023, der handler om at afskaffe fradrag for arbejde i efterløn med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023 til 31. december 2024 for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Danske Regioner er positivt indstillet overfor, at regeringen tilskynder incitamenter for efterlønsmodtagere til at blive på arbejdsmarkedet i sundhedsvæsenet og dermed bidrager til at afvikle nogle af de akutte udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor.

Lovforslaget giver dog anledning til en bemærkning om præcisering, som er central i forhold til at kunne implementere lovforslaget efterfølgende via bekendtgørelsen.

Danske Regioner forstår lovforslaget således, at regionerne som arbejdsgiver skal afgive en erklæring om, at den pågældende medarbejder er omfattet af undtagelsen, hvilket gælder alle funktioner på offentlige sygehuse.

Det er vigtigt, at dækningsområdet defineres helt entydigt, så der ikke forekommer nogen form for tvivl hos arbejdsgiverne. Derfor vores ønske om præcisering.

Danske Regioner ser frem til de nærmere detaljer i bekendtgørelsen.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: