Gå til indhold

Høringssvar vedr. lov om ændring af udlændingeloven

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 15. marts 2017 fremsendt forslag til lov om ændring af udlændingeloven (forhøjelse af mindstebeløbet i beløbsordningen)

Læs Danske Regioners høringssvar: