Høring af EU-forordninger om strukturfonde 2021-2027

Danske Regioner har i sit høringssvar fokus på, at regeringen bør prioritere midler til energiomstilling, cirkulær økonomi, klimatilpasning og risikoforvaltning, samt kvalificeret arbejdskraft, arbejdsmarkedsrelevante og uddannelser af høj kvalitet samt fremme af livslang læring i de nye strukturfondsprogrammer.

Du kan læse hele høringssvaret her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8171
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.