Gå til indhold

Høring af EU-forordninger om strukturfonde 2021-2027

Danske Regioner har i sit høringssvar fokus på, at regeringen bør prioritere midler til energiomstilling, cirkulær økonomi, klimatilpasning og risikoforvaltning, samt kvalificeret arbejdskraft, arbejdsmarkedsrelevante og uddannelser af høj kvalitet samt fremme af livslang læring i de nye strukturfondsprogrammer.

Du kan læse hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.