Gå til indhold

Høringssvar om forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Danske Regioner har afgivet høringssvar om udkastet til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond, som skal kunne låne penge ud til investeringer i bl.a. energibesparelser, vedvarende energianlæg og ressourceeffektivitet.

Danske Regioners høringssvar

Fonden skal bl.a. kunne låne penge ud til investeringer i bl.a. energibesparelser, vedvarende energianlæg og ressourceeffektivitet.

Ifølge udkastet til lovforslag får fonden mulighed for at samarbejde med net- og distributionsselskaber, el- og gashandelsvirksomheder eller andre kommercielle aktører på energiområdet.

En af de funktioner, som samarbejdspartnerne ifølge udkastet kan bidrage med, er formidling og identifikation af relevante projekter, som fonden kan have en interesse i at medfinansiere.

De regionale vækstfora vil over de kommende år investere over 30 mio. kroner i energi- og ressourceeffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Vækstforaenes midler hertil kommer fra EU’s Regionalfond.

Midlerne vil bl.a. blive brugt til projekter, hvor der sker en screening (identifikation) af SMV’er med poten­tiale til at blive mere ressource- eller energieffek­tive, udarbejdelse af grønne forretningsmodeller, rådgivning og sparring mv. om, hvordan poten­tialerne kan udløses samt implementering af grønne forretningsmodeller – fx gennem investering i maskiner/udstyr.

Hertil kommer en række øvrige investeringer fra vækstfora/regionsråd på det grønne område, herunder i test- og demonstrationsfaciliteter inden for klima og energi.

Alt dette indebærer store synergimuligheder i forhold til fondens arbejde, og Danske Regioner anbefaler derfor, at fonden også får mulighed for at indgå samarbejde med de regionale vækstfora og de operatører, der udfører regionale erhvervsfremmeinitiativer.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.