Gå til indhold

Høringssvar til bekendtgørelse om evaluering af vækstforaenes yderområdeindsats

Danske Regioner mener principielt, at det er de enkelte regionale vækstfora og regionsråd, der skal prioritere og være ansvarlige for den regionale erhvervs- og vækstrettede indsats og resultaterne heraf.

De regionale udfordringer og muligheder er forskellige fra region til region, og de prioriteringer og løsninger, som vælges i den enkelte region, vil derfor også være forskellige.

Det er derfor afgørende, at resultaterne af evalueringen er specifikke og relevante for arbejdet og udvikling af indsatsen i den enkelte region.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.