Gå til indhold

Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri

Danske Regioner har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder.

Danske Regioner mener bl.a., at det er relevant, at virksomheder og organisationer inden for fangst, håndtering, afsætning og forarbejdning af fisk kan deltage og være støtteberettigede parter i projekter om fiskeriforvaltning. Hele værdikæden kan bidrage med løsningsforslag på bl.a. discard-problematikkerne.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.