Gå til indhold

Høringssvar til forslag til bekendtgørelse om tilskud til lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for 2014-20 m.v.

Danske Regioner har afgivet høringssvar til forslag til ny bekendtgørelse om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under programmet for fiskeri og udvikling for perioden 2014-2020 samt drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.

Danske Regioner finder det positivt, at der laves én bekendtgørelse for oprettelse og drift af begge typer aktionsgrupper.

Der vil ofte være sammenfald mellem de geografiske områder, som LAG, FLAG og Vækstforaene arbejder for og med. Derfor mener Danske Regioner, at det er vigtigt at arbejde for sammenhæng i indsatserne. Hvis der er mulighed for synergi mellem initiativerne fra Vækstforum/Regionsrådet og de lokale FLAG'er og LAG'er, bør disse muligheder smidigt kunne benyttes.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.