Gå til indhold

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Danske Regioner har afgivet høringssvar til det danske landdistriktsprogram for 2014-2020. Høringssvaret lægger især vægt på behovet for jobskabelse, vækst og samarbejde på tværs af brancher og offentlige myndigheder

Generelt finder Danske Regioner, at udkastet til landdistriktsprogram 2014-2020 har flere gode elementer, men også flere mangler. Regeringens store fokus på jobskabelse og vækst er ikke optimalt afspejlet i landdistriktsprogrammet. Her havde Danske Regioner gerne set et bredere fokus på erhvervsudvikling i landdistrikterne, end det er tilfældet i udkastet til landdistriktsprogram.

Omvendt er Danske Regioner positiv over for den fortsatte prioritering af lokale aktionsgrupper og LEADER-indsatsen.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.