Gå til indhold

Høringssvar til udkast til lovforslag om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Danske Regioner har afgivet høringssvar til udkast til lovforslag om registrerede socialøkonomiske virksomheder, har til formål at indføre en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder.

Danske Regioners høringssvar

Danske Regioner har modtaget Social-, Børne- og Integrationsministeriets høring over udkast til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Danske Regioner er positive over for lovforslaget og kan tilslutte sig formålet med at give socialøkonomiske virksomheder mulighed for frivilligt at lade sig registrere som ”registreret socialøkonomisk virksomhed”, nemlig at styrke tilliden til den socialøkonomiske sektor.

Danske Regioner opfordrer i relation til lovforslagets § 10, stk. 1, nr. 3 til, at der fastsættes regler om, at en oversigt over de registrerede socialøkonomiske virksomheder gøres tilgængelig på en offentlig hjemmeside.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.