Høringssvar vedr. evaluering af Bredbåndspuljen

Evaluering af Bredbåndspuljen

Danske Regioner opfordrer til, at et nyt forlig ikke udelukkende fokuserer på fysisk fibernet, men tager hensyn til alle de forskellige teknologier, som kan anvendes til at sikre en hurtig og stabil bredbåndsforbindelse. Det kan bl.a. være fibernet til et centralt punkt med mobilt bredbånd til de omkringliggende boliger og erhverv.

Læs hele høringssvaret her

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Personalefotos_JSM130.jpg
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.