Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Miljøstyrelsen har den 24. maj 2017 sendt to bekendtgørelser i høring:
-Udkast til ”Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger”
-Udkast til ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”

Læs høringssvaret her