Gå til indhold

Høringssvar vedrørende udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger

Datatilsynet har den 15. februar 20 19 udsendt høring over udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger, som behandles med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Danske Regioner hilser tiltag velkommen, der supplerer og præciserer reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Danske Regioner mener dog ikke, at udkastet til vilkår er tilstrækkeligt præcise og klare med henblik på at sikre den nødvendige fortolkning af databeskyttelseslovens §10.