Gå til indhold

10 forslag til vækst i hele Danmark kan skabe 10.000 nye job

Regionerne opfordrer den nye regering til tæt samarbejde om at skabe vækst og udvikling både på landet og i byer.

Der skal blandt andet satses mere målrettet på at sikre den rette arbejdskraft, bredbånd til alle og på at udnytte det unikke potentiale i hver region

- Hvis vi for alvor skal sikre vækst og udvikling i alle dele af Danmark, er der behov for tæt samarbejde mellem stat, regioner og kommuner. Der er blandt andet behov for en smidig infrastruktur, gode pendlingsmuligheder, adgang til kvalificeret arbejdskraft og en slagkraftig indsats for at underbygge stærke erhvervsklynger, siger næstformand i Danske Regioner, Jens Stenbæk.

Danske Regioner peger i et nyt oplæg på ti områder, som skal styrkes for skabe yderligere vækst i alle dele af landet.

Der er blandt uudnyttet vækstpotentiale indenfor turismen. Der er behov for bedre muligheder for samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder, lige som det er nødvendigt med regionale strategier for undgå flaskehalse i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Desuden er der behov for bedre digital og trafikal infrastruktur.

- Regionerne har med vækstinvesteringer støttet af blandt andet EU's strukturfondsmidler i de seneste år været med til at skabe 8.000 job i private virksomheder. Vi forventer, at regionerne kan være med at skabe yderligere 10.000 job de kommende fire år med de rette rammebetingelser. Jeg ser frem til at drøfte forslagene med regeringen, siger Jens Stenbæk.

Læs mere
10 forslag til samarbejde om styrket regional vækst og udvikling i hele landet (pdf)
Udnyt hele Danmarks styrker til at skabe vækst (pdf) - kronik i Berlingske Tidende
Regionale resultater - erhverv og virksomheder (pdf) - arbejdspapir fra Danske Regioner