Gå til indhold

De fleste pendler længere

Akademikerne er ikke længere alene om at pendle langt. De seneste år er især faglærte og ufaglærte begyndt at pendle væsentlig længere

Danskerne er klar til at pendle længere for at komme på arbejde, viser en ny analyse af tal fra DTUs transportvaneundersøgelse. Den gennemsnitlige pendlingsafstand er fra 2009 til 2014 øget fra 40,8 km til 44 km på landsplan. Det svarer til en stigning på 8 procent.

Ufaglærte, faglærte og personer med mellemlang videregående uddannelse bosat udenfor hovedstadsområdet pendler i dag væsentlig længere, end de gjorde i 2009. Til gengæld kan akademikerne glæde sig over, at de i den samme periode har reduceret rejselængden til og fra arbejde med 5 kilometer - det er dog stadig akademikerne, der rejser længst for at komme på arbejde.

 Hvor hovedstadsområdet er kendetegnet ved en større ensartethed både over tid og mellem faggrupperne, så er billedet anderledes dynamisk udenfor hovedstaden. De ufaglærte udenfor hovedstadsområdet rejser i gennemsnit 20 procent længere i dag, end de gjorde i 2009.

Pendling er centralt for vækst og udvikling, fordi det sikrer, både at arbejdstagerne kan finde egnede job, og at virksomhederne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

 

Læs mere:

Analyse af beskæftigedes pendlingsafstand fordelt på uddannelse, 2007-2014 (pdf)

Fakta om analysen
Analysen er baseret på Transportvaneundersøgelsen udført af DTU. Data er opdelt på uddannelsesniveau og år for beskæftigede i og udenfor hovedstadsområdet. Analysen omfatter ikke pendling til uddannelse. Der er foretaget en opdeling på fire uddannelsesgrupper