Gør som landets bedste ledere

Hvilke kompetencer har ekstraordinært dygtige ledere i det offentlige? Særligt syv kompetencer er afgørende, viser ny undersøgelse. Kreativitet på flere plan er et must hos nutidens ledere, siger Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør i Danske Regioner.

Opfindsom, strategisk tæft og resultatorienteret. Dygtige ledere i både offentlige og private virksomheder skal besidde en række kompetencer, og nu kortlægger en ny undersøgelse, hvornår og hvordan succesfulde offentlige ledere i særlig grad lykkes i deres ledelsesgerning.

Undersøgelsen ”Ledere der lykkes 2” har taget et erhvervspsykologisk røntgenbillede af de særligt succesfulde ledere i regioner og kommuner. 14 kommunale og 8 regionale ledere samt deres chefer og en gruppe af deres medarbejdere er interviewet i undersøgelsen, der er foretaget af Væksthus for Ledelse.

Undersøgelsen viser, at ekstraordinært dygtige ledere har syv afgørende kompetencer:

  • Økonomisk opfindsomhed - lederne sikrer sig med økonomisk omhu og tæft et større ledel-sesrum
  • Strategisk zoom - lederne skifter ubesværet perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn
  • Individuel indlevelse - lederne har blik for det enkelte menneske og behandler alle med samme respekt
  • Præstationsorienteret passion - lederne stræber energisk og udholdende mod stadig højere mål 
  • Mangfoldig mobilisering - lederne investerer i værdiskabende relationer til en bred kreds af interessenter
  • Konstruktiv konfrontation - lederne udfordrer, afklarer og bilægger uenighed
  • Afklaret autoritet - ledere er tydelige om og tro mod deres værdier.

Lederne skal være mere kreative

Væksthus for Ledelse undersøgte også for 10 år siden, hvad der kendetegner ledere, der lykkes. Der er løbet meget vand i åen siden. En opgave- og strukturreform, ændrede ledelsesstrukturer, og et mærkbart øget fokus på effektivisering og samskabelse.

- Den nye undersøgelse viser, at lederne i dag i langt højere grad end for 10 år siden har brug for at være kreative, både i forhold til at få økonomien til at hænge sammen og i forhold til at mobilisere ressourcer i omverdenen og i egen organisation. Og de dygtige ledere forstår at skifte mellem det overordnede strategiske perspektiv og det nære perspektiv i hverdagen, siger Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør i Danske Regioner og medlem af bestyrelsen i Væksthus for Ledelse, og tilføjer:

- Samtidig får vi denne gang igen slået fast, at forståelsen af mennesker, rela¬tioner og af sig selv som leder er afgørende for at lykkes i lederrollen.

Det offentlige på højde med det private

De offentlige ledere har gjort et stærkt indtryk på erhvervspsykolog Peter Klange, der har været med til at analysere de særligt succesfulde ledere.

- Offentlige ledere behøver ikke kigge til andre sektorer efter rollemodeller. De ledere, vi har mødt, udøver ledelse, der i kompleksitet og kvalitet er fuldt på højde med det bedste, jeg har set i store private virksomheder, siger han.

FAKTA: Væksthus for ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og Forhandlingsfællesskabet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i regioner og kommuner. Læs mere på www.lederweb.dk.

Læs mere: ”Ledere der lykkes 2

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Signe Friberg Nielsen,
Forhandlingsdirektør Direktion
T 3529 8235
M 4030 5788
E sif@regioner.dk
Signe Friberg
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Charlotte Koch Hess, chefrådgiver/teamleder
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T:3529 8225
M:2292 3859
E:ckh@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Det samlede sundhedsvæsen skal løftes, hvis det skal kunne følge med

Medarbejderne i regionerne knokler for at følge med. Det lykkes langt hen ad vejen at give patienterne en behandling i verdensklasse. Men det er klart, at når der år for år bliver stadigt flere patienter og mere arbejde at udføre, så skal der følge ressourcer med, skriver Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Højere aktivitet på hospitalerne understreger behov for markant løft

Nye tal viser stor stigning i antal kontakter på sygehusene og få ekstra ansatte. Fra 2009 til 2018 er der sket en stigning i antallet af kontakter på offentlige sygehuse på 39 procent. Der skal flere penge til, hvis ikke ny medicin og nye behandlinger skal sluge det hele.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal løftes med 2 mia. kr. alene i regionerne for at kunne følge med

Sundhedsvæsenet presses af nye avancerede behandlinger, dyr medicin og flere ældre og mennesker med kronisk sygdom. I 2020 vil der være så mange flere ældre, at alene den post vil løbe op på 1 milliard kroner.

Læs mere