Gå til indhold

Forhandlinger brudt sammen mellem PLO og Danske Regioner

Forhandlingerne om en ny overenskomst for landets praktiserende læger er brudt sammen. Det betyder, at de praktiserende læger skal fortsætte arbejdet under samme vilkår som nu. "Fra regionerne har vi lagt op til et historisk stort løft af almen praksis, men det kommer patienterne desværre ikke til at mærke på grund af urealistiske krav fra PLO", siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og takstnævn (RLTN) har i seks måneder forhandlet om en ny overenskomst for almen praksis. Parterne må med beklagelse konstatere, at det trods enighed om en lang række nye initiativer vedrørende arbejdet i almen praksis ikke er lykkedes at nå til enighed om aftalens økonomi. Der er derfor ikke aftalt flere møder.

Den kuldsejlede aftale ærgrer Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN.

- Jeg havde bestemt ikke regnet med, at vi nu skulle stå her, hvor forhandlingerne er brudt sammen. Fra regionerne har vi haft et entydigt ønske om at styrke og investere i almen praksis, og vi er fuldt ud klar til at udvikle almen praksis til en endnu stærkere hjørnesten i det danske sundhedsvæsen, siger Anders Kühnau og uddyber:

- På borgernes og patienternes vegne ærgrer jeg mig virkelig over, at aftalen ikke bliver til noget. Aftalen ville i sin nuværende form sikre bedre lægedækning i hele landet, bedre hjælp til kronikerpatienter hos de praktiserende læger, tættere samarbejde mellem hospital og almen praksis om at sætte hurtigt ind i komplicerede sygdomsforløb og generelt højere kvalitet i almen praksis.

Milliardløft til almen praksis

Regionerne har tilbudt PLO en samlet investering i almen praksis på 1,8 milliarder kroner fra 2018-2020. Inklusive pris- og lønfremskrivninger svarer det til cirka 2,6 milliarder kroner over de tre år. Samlet set ville almen praksis – hvis aftalen var blevet indgået med det nuværende indhold – opnå en vækst på mere end 12 procent i overenskomstens tredje år.

- Aftalen er strandet på PLO’s krav til økonomien, og jeg undrer mig over, at PLO ikke har taget imod det milliardudspil, vi har lagt på bordet. Det vil ikke være forsvarligt af os i regionerne at strække os endnu længere på økonomien, for vi har ret beset også mange andre vigtige områder i sundhedsvæsenet, der skal prioriteres, siger Anders Kühnau.

En stærkere indgang til sundhedsvæsenet

- Vi har tilbudt PLO et historisk stort løft og at flytte opgaver fra hospitalerne til almen praksis – med tilhørende økonomi vel at mærke. De praktiserende læger er for mange borgere den første indgang til sundhedsvæsenet, og derfor har vi lagt op til endnu mere ansvar til almen praksis for en lang række patientgrupper, siger Anders Kühnau.

Landets praktiserende læger vil nu fortsætte arbejdet under den økonomiramme og de vilkår, som er i den eksisterende aftale mellem PLO og RLTN. Danske Regioner vil tage kontakt til regeringen for at drøfte mulighederne for at forlænge den nuværende overenskomsts økonomiprotokollat.

Læs mere: Baggrundsnotat: Ingen ny aftale mellem RLTN og PLO (pdf)

 

FAKTA - Økonomi

Regionerne har lagt op til at investere massivt i almen praksis:

  • Samlet investering i 2018-2020 på 1,8 milliarder kroner. Inkl. pris- og lønregulering er det ca. 2,6 milliarder kroner. 
  • Som årligt niveauløft til de praktiserende læger er der 600 millioner kroner i overenskomstens sidste år (2020). RLTN har lagt op til at, at den største del af denne stigning allerede sker fra første år. Dertil kommer pris- og lønreguleringer. Det svarer samlet set til en stigning på over 12 procent i omsætningen hos almen praksis.
  • Regionerne har lagt op til at prioritere midler til praktiserende lægers arbejde i kvalitetsklynger og uddannelse af praksispersonale. Folketinget har prioriteret midler i perioden til at kompensere for virkningerne af et differentieret basishonorar efter patienttyngde.
  • Regionerne vil opprioritere arbejdet på hospitalerne orienteret mod almen praksis, så hospitalerne i højere grad er til rådighed med specialistrådgivning, fx i forhold til indsatsen for patienter med diabetes og KOL.
kontakt

Hvis du vil vide mere

Rikke Margrethe Friis, direktør/cheføkonom
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T: 3529 8276
M: 2917 0271
E: rmf@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere