Danske Regioner slår alarm: Der kommer til at mangle en kvart million yngre faglærte

Der er skabt en kæmpe generationskløft mellem ældre og yngre faglærte medarbejdere, og derfor kommer der til at mangle hænder til de mangle opgaver. Det kan betyde, at virksomheder i hele Danmark må afvise ordrer og i sidste ende flytte ud af Danmark.

En generationskløft mellem de ældre og de yngre faglærte truer virksomhedernes adgang faglært arbejdskraft i de kommende år. Og konsekvensen kan blive, at virksomheder må takke nej til ordrer og i sidste ende måske flytte deres virksomheder til udlandet. Det viser en analyse fra Danske Regioner baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Ser man på to grupperinger af Danmarks faglærte tegner der en negativ fremtid. Antallet af ældre faglærte (over 50 år) fra 2007 til 2017 er steget med knapt 60.000 personer hvilket betyder, at der i løbet af de næste 10-20 år vil være 582.000 faglærte, som vil gå på pension og forlade arbejdsmarkedet.

Samtidig er antallet af yngre faglærte (under 40 år) faldet med næsten 110.000 personer siden 2007 – bl.a. som konsekvens af, at andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse, er faldet fra 29 til 18,5 % i samme periode. Gruppen af yngre faglærte under 40 år består således nu kun af 332.000 personer, og der vil dermed være næsten 250.000 færre faglærte i den yngre generation sammenlignet med den ældre.

”Vi ved, at virksomhederne allerede nu mangler dygtige faglærte – og at manglen kun bliver værre i årene fremover. Det er derfor afgørende at vi gør noget lige nu og her – ellers kommer det til at koste vækst, velfærd og arbejdspladser i hele Danmark,” siger Stephanie Lose, der er næstformand i Danske Regioner og fortsætter:

”Vi er nødt til aktivt at tage stilling til, om vi kan leve med at så mange unge vælger gymnasiet, uden at de har tænkt over, om det egentlig er det rigtige for dem. For det er altså en forholdsvis stor gruppe studenter, der aldrig kommer i gang med en videregående uddannelse – og så er spørgsmålet, om de så ikke kunne have haft mere gavn og glæde af en anden ungdomsuddannelse."

Bedre vejledning før uddannelsesvalg

Danske Regioner vil arbejde aktivt for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. En mere aktiv vejledningsindsats og kampagner kan hjælpe unge og deres forældre til at tænke på erhvervsuddannelser som en god uddannelse.

”Og så skal vi arbejde for at fastholde de unge der har valgt en erhvervsuddannelse, så de ikke falder fra. Lige nu er det blot halvdelen af de unge, der starter på en uddannelse, der også fuldfører den. Vi skal fokusere på at skabe mere trivsel på skolerne og praktikpladsgaranti inden for den uddannelse og det område de bor i – og hvis de unge får en praktikplads langt væk, så må vi sikre bedre mulighed for at den unge kan bo i nærheden,” siger Stephanie Lose.

 

DU KAN FINDE HELE ANALYSEN AF GENERATIONSKLØFTEN MELLEM YNGRE OG ÆLDRE FAGLÆRTE LIGE HER

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

Maya Ryevad Laurtisen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere