Ekstra helikopter i Nordjylland betyder større tryghed

Der er flere gode toner i finanslovsaftalen for 2018, som regeringen og Dansk Folkeparti netop har fremlagt – blandt andet en ny akuthelikopter og penge til et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Men der er ikke sat penge af direkte til hverken hospitalsvæsenet eller psykiatrien, og det er ærgerligt, mener Danske Regioner.

Finansloven for 2018 er på plads, og med aftalen øremærkes midler til flere sundhedsområder. Særlig positivt er det, at endnu en akuthelikopter bliver føjet til de nuværende tre, som udgør en vigtig del af det danske akutberedskab, og det glæder Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

- Det er meget godt for vores akutberedskaber, at vi snart kan føje endnu en akutlægehelikopter til beredskabet. Helikopterne er vigtige, fordi de kommer hurtigt frem over store afstande til borgere, der er kritisk syge. Det er livsvigtigt for at kunne hjælpe de danskere der bor i yderområder og på øerne, når de har akut brug for hjælp. Akuthelikopterne giver på den måde mere lighed i sundhed for alle danskere uanset hvor de bor, siger Bent Hansen.

I løbet af 2016 har de 3 akutlægehelikoptere fløjet på missioner i alt 3.593 gange, og herunder fløjet 1.690 patienter til behandling på et af landets hospitaler. De nuværende tre helikoptere har base i Skive, Billund og Ringsted og bruges på tværs af hele landet.

200 millioner til mere sammenhæng

I finanslovsaftalen er der sat 200 millioner af til at sikre, at kontakten med sundhedsvæsenet hænger bedre sammen for den enkelte borger. Borgeren skal ikke opleve at den praktiserende læge, hospitalet og det kommunale sundhedstilbud ikke taler sammen.

- Vi hører det igen og igen: Der skal være bedre sammenhæng mellem den hjælp, borgerne får hos deres praktiserende læge, hospitalet og det kommunale sundhedstilbud. Derfor er det rigtigt set af finanslovspartierne at afsætte penge til at styrke det nære sundhedsvæsen. Én rigtig god løsning er at få hospitalernes specialister til at arbejde mere uden for hospitalsmatriklen, så de kan rådgive og assistere både praktiserende læger og ude i kommunerne, siger Bent Hansen. 

Ingen penge til hverken hospital eller psykiatri

Selvom der er flere gode takter i finansloven for 2018, så ærgrer det Danske Regioner, at der ikke er øremærket penge til et trængt hospitalsvæsen eller til psykiatrien, der mister penge i kraft af statspuljepenge øremærket mindre tvang, der bortfalder 

- Man spejder forgæves efter en håndsrækning til vores pressede hospitalsafdelinger. Og det er vældig skuffende, at psykiatrien ikke har fået en fremtrædende plads. Det er skidt for patienterne i psykiatrien og et helt forkert signal at sende, når partierne bag finansloven ikke prioriterer at give psykiatrien varige midler. Det er slet ikke godt nok med tidsbegrænsede penge fra satspuljen, hvor vigtige indsatser bliver stoppet, fordi pengene ikke længere er der, slutter Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Adam Wolf, administrerende direktør
Direktion
T: 3529 8265
M: 2024 2220
E: awo@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
T: 5151 1818
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

kontakt

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen ,
Formand, Danske Regioner
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk
Bent Hansen (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal løftes med 2 mia. kr. alene i regionerne for at kunne følge med

Sundhedsvæsenet presses af nye avancerede behandlinger, dyr medicin og flere ældre og mennesker med kronisk sygdom. I 2020 vil der være så mange flere ældre, at alene den post vil løbe op på 1 milliard kroner.

Læs mere

Danske Regioner og Hjerteforeningen: Patienter med blodpropper skal hurtigere i behandling

Når blodpropper rammer, tæller hvert minut. En ny metode kan opdage mindre blodpropper allerede i ambulancen, så patienterne langt hurtigere kan få den rette behandling. Nu skal den udbredes til hele landet, lyder det fra Danske Regioner og Hjerteforeningen.

Læs mere

Regionerne viser igen økonomisk ansvarlighed

Regnskabet for 2018 er nu gjort op og regionerne har igen i år sikret, at økonomien holder sig indenfor de aftalte rammer. Det gælder både driftsudgifter til personale, medicin og nye behandlinger. Også midlerne til regional udvikling holder budgettet.

Læs mere