Gå til indhold

Forhandlingsstart: Nye og bedre rammer for patienter og 137.000 ansatte

Forhandlingerne om nye overenskomster for regionernes 137.000 ansatte er i gang. Flere end 9 ud af 10 ansatte i regionerne arbejder på hospitaler. "Vi skal skabe de optimale rammer, så vi kan levere den behandling, der giver størst værdi for patienterne", siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for regionerne.

Sygeplejersker, læger, sosu-assistenter, lægesekretærer, portører og en lang række andre ansatte i landets fem regioner skal have nye overenskomster. Overenskomsterne forhandles på plads mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet, som er de faglige organisationers sammenslutning på det regionale område.

Parterne har nu udvekslet deres krav til overenskomsterne, og for Anders Kühnau, forhandlingsleder for regionerne og formand for RLTN, er forhandlingerne essentielle for fremtidens sundhedsvæsen.

- Størstedelen af regionernes ansatte arbejder på hospitaler og sygehuse. Derfor skal vi gennem forhandlingerne skabe det bedste fundament for et sundhedsvæsen, hvor vi leverer den behandling, der giver størst værdi for patienterne, siger han og tilføjer:

- Det er helt afgørende for os, at overenskomsterne understøtter den udvikling, som vi ser i sundhedsvæsenet lige nu. Vi går til forhandlingerne med et ønske om at drøfte, hvordan vi kan finde en ny fleksibilitet, der - med udgangspunkt i patienterne -  i højere grad imødekommer behovet for at kunne bruge personaleressourcerne fagligt, tidsmæssigt og geografisk på en optimal måde.

Respekt for hinanden

Forhandlingerne vil løbe igennem januar og februar, og de nye overenskomster skal bygge videre på de overenskomster, som blev indgået i 2015. RTLN forhandler både generelle vilkår, der gælder for alle regionalt ansatte, og vilkår for de enkelte faggrupper som for eksempel sygeplejersker og portører.

- Jeg ser frem til at komme i gang med forhandlinger, som plejer at være præget af god energi og respekt for hinandens synspunkter. Vi skal have flere ting til at gå op i en højere enhed: Mere sundhed for pengene, gode vilkår for medarbejderne og bedre rammer for patienterne. Det er en stor mundfuld, men jeg er optimistisk, siger Anders Kühnau.

Hvert år udbetaler regionerne cirka 60 milliarder kroner i løn.


Læs mere:

 

 

:
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør
Direktion
T: 3529 8235
M: 4030 5788
E: sif@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

OK24: Rekruttering skal styrkes for at sikre behandling af patienter

Der venter vigtigt opgaver forude med overenskomstforhandlingerne. OK24 bygger videre på trepartsaftalen, og der vil fokus på styrkelse af rekrutteringen til sundhedsvæsnet for at sikre danskerne behandling på alle tider af døgnet, uanset hvor vi bor.

Læs mere