Gå til indhold

Overenskomstforhandlinger

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Nu er afstemningen om de nye overenskomster afsluttet for de omkring 150.000 ansatte i regionerne. Afstemningerne er delt i to resultater – ét samlet resultat for organisationerne under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og ét resultat for organisationerne under Akademikerne. 

87,2 procent af de afgivne stemmer har godkendt overenskomsten under FH, mens 97,9 procent af de afgivne stemmer for Akademikerne har godkendt overenskomsten. Det betyder, at overenskomsterne træder i kraft, og den første store lønstigning bliver udmøntet med virkning allerede fra 1. april 2024. 

Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), er meget glad for afstemningsresultatet:

- Nu har de regionale ansatte stemt, og resultatet viser klart, at de bakker op om de nye overenskomster. Det er jeg rigtigt glad for, fordi overenskomsterne er vigtige for udvikling af det regionale arbejdsmarked med øget rekruttering og tilknytning. Det er med til at sikre en bedre tilrettelæggelse af arbejdet i vores sundhedsvæsen til gavn for patienter, personale og borgere, siger han og tilføjer:

- Overenskomsterne sikrer i sig selv store lønstigninger til medarbejderne og dertil kommer udmøntningen af midlerne fra trepartsaftalen. Der er tale om historisk store lønstigninger, og det skal bidrage til, at regionerne også i fremtiden er attraktive arbejdspladser.

God dialog om regionale arbejdspladser

Arbejdsmarkedets parter har siden begyndelsen af 2023 haft en konstruktiv dialog om de fælles ønsker til udviklingen af det regionale arbejdsmarked. I efteråret 2023 fortsatte dialogen ved trepartsforhandlingerne, der gav knap 2,5 mia. kr. til løn- og arbejdsvilkår på regionale arbejdsmarked. 

Forhandlingerne om OK24 gik for alvor i gang i januar 2024, og med dagens afstemningsresultat træder aftalerne i kraft, men dialogen og samarbejdet fortsætter. Bo Libergren, næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), fortæller:

- Vi har sat gang i et fælles arbejde om udviklingen af de regionale arbejdspladser, og det glæder jeg mig rigtigt meget til at komme i gang med, så vi i fællesskab kan sikre gode regionale arbejdspladser. Der ligger i de enkelte aftaler flere gode elementer, som vi i den nærmeste fremtid skal folde ud sammen med de faglige organisationer. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Fakta om

Afstemning om OK24

  • 87,2 pct. af de afgivne stemmer har godkendt overenskomsten under Fagbevægelsens Hovedorganisation.

  • 97,9 pct. af de afgivne stemmer har godkendt for overenskomsten under Akademikerne. 

  • Økonomisk ramme på 8,8 procent over to år. De er fordelt på 5,81 procent i 2024 og 2,99 procent i 2025. Heraf udmøntes 2 procent med de enkelte organisationer. Af rammen udmøntes i alt 6,53 procent til generelle lønstigninger.
  • Der er aftalt udmøntning af trepartsmidler på 2,3 mia. kr., herunder rammerne for den lokale udmøntning af i alt 540 mio. kr. over de næste to år fra trepartsaftalen til lokalløn. Midlerne er målrettet psykiatrien, akutområdet, medicinske område og yderområder. Midlerne er ud over rammen på 8,8 procent.


Se side med alle aftaler og overenskomster:
Aftaler og overenskomster for det regionale arbejdsmarked  

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere