Hospitaler sparer på energien

I løbet af syv år er regionerne blevet mere miljøbevidste, så den samlede energiregning sidste år (2016) var næsten 100 mio. kroner lavere end syv år før.

Solceller på taget af hospitalets parkeringshus, isolering af ydermure og genbrug af varme fra spildevand. Det er nogle af eksemplerne på, hvad der er sket for at begrænse energiforbruget på hospitalerne de seneste år.

Forbruget af vand er faldet med 20 procent og varmeforbruget er faldet med 11 procent. Det viser en opgørelse, som regionerne har fået fra energiselskabet NIRAS. Det lavere energiforbrug på hospitalerne er sket samtidig med, at antallet af danskere, der har kontakt med sygehusvæsenet, slog rekord med henved 2,7 mio. patienter i 2016. Det svarer til, at antallet af kontroller, undersøgelser og behandlinger steg med 32 procent fra 2009 til 2016.

Pengene bruges bedst på patienterne

- Vi er på rette kurs og vil arbejde på, at vi fortsat kan reducere energiforbruget, siger næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

- Jeg kan kun være tilfreds med udviklingen. For samtidig med, at det er fint, at miljøbelastningen fra hospitalerne er blevet lavere, har vi kunnet bruge de sparede midler på patienterne. De fortjener den bedst mulige behandling, frem for at vi bruger penge på store regninger på el, vand og varme, lyder det fra Stephanie Lose.

Flere nye sygehuse lever op til 2020-standarder

Den samlede besparelse i de fem regioner var i 2016 på 97 mio. kroner i forhold til i 2009. Størstedelen – 52 mio. kroner - er opnået i kraft af lavere udgift til varme, mens et mindre vandforbrug stort set tegner sig for resten af besparelsen.

Og der er håb om flere besparelser i fremtiden: Flere af de mange nye store sygehusbyggerier lever nemlig op til fremtidens skærpede 2020-energistandarder på trods af krav om, at de kunne nøjes med at leve op til 2015-standarderne.

Eksempler på miljørigtige løsninger i regionerne

  • Solceller på flere sygehustage i Region Hovedstaden og på Rigshospitalets parkeringshus
  • Ny energibesparende motor til ventilationssystemet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
  • Over 14.000 lysarmaturer er blevet udskiftet til LED-belysning på Amager og Hvidovre Hospital
  • Varme fra spildevand genbruges på hospitalet i Nykøbing Falster
  • Ny ventilation på sygehuset i Frederikssund har reduceret varmeforbruget med ca. 20 procent
  • Kølesystem via grundvand er etableret på Gentofte Hospital
kontakt

Hvis du vil vide mere

Johan Nielsen, seniorkonsulent
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling
T: 3529 8174
M: 2917 0265
E: jon@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose ,
Næstformand i Danske Regioner
T 25 33 09 82
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose
Relaterede nyheder

Læs mere

Stigende forbrug af råstoffer truer med at tømme grusgravene

Forbruget af råstoffer forventes at stige med 50 procent frem mod 2040. Samtidig er grusgravene ved at være tomme. Det viser tal fra Danske Regioners nye råstofredegørelse. ”Der er brug for, at regeringen melder sig på banen, så vi kan få en fælles strategi for Danmarks råstoffer,” siger formand for Danske Regioners Miljøudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Flere tilladelser til at bygge på forurenede grunde imødekommer boligpres

Siden 2009 er der sket næsten en fordobling i antallet af tilladelser til at bygge på forurenede arealer, blandt andet på grund af boligpresset i byerne. Det er der dog ikke noget problematisk i, da der stilles høje krav til bygherrernes håndtering af forureningen, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer.

Læs mere

Omkostningerne for at rense grundvandet for pesticider vil blive op mod en milliard kroner

4000 steder og op mod 35.000 landbrug i Danmark kan der være punktforurenet med pesticider, viser ny opgørelse. Det vil koste op mod en milliard kroner at sikre rent drikkevand fremover, lyder den klare melding fra Danske Regioner.

Læs mere

Vores drikkevand er truet

Tusindvis af grunde er så forurenede, at grundvandskvaliteten er truet, viser ny redegørelse fra Danske Regioner. Regionerne arbejder året rundt for at beskytte grundvandet og oprense forurenede grunde, men problemet er stort, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer.

Læs mere