Gå til indhold

Sundhedsvæsenet skal styre efter værdi – både for patient og samfund

Værdien for patienterne skal i centrum, men pengene skal stadig passe. Med værdibaseret styring vil vi over de kommende år opleve et paradigmeskifte i sundhedsvæsenet, der vil vende op og ned på den måde, vi i dag tænker behandling og styringen af sundhedsvæsenet.

 

Mere fokus på værdien af aktiviteten i sundhedsvæsenet. Det kan være vejen til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, hvor de økonomiske rammer fortsat er stramme, og antallet af patienter stiger. Værdibaseret styring skal i fremtidens sundhedsvæsen gøre det muligt at skabe mere værdi for pengene – og gøre patienternes rolle større. Men det kræver store omvæltninger i sundhedsvæsenet, lyder det fra Mickael Bech, direktør i KORA. 

- Værdibaseret styring bliver et paradigmeskift i sundhedsvæsenet, hvor der bliver større fokus på opfølgning på patientens udbytte, på det samlede patientforløb og på at sænke sundhedsudgifterne per borger. Dette vil kræve en kulturændring. I dag styrer vi sygehusene ved opgørelser af aktivitet, patientrettigheder, kvalitetsmålinger mv. I fremtiden skal vi inddrage flere patientnære kvalitetsparametre som fx patienternes egen oplevelse i form af patientrapporterede mål, som kan være med til at forbedre kvaliteten i mødet med kvaliteten samt være med til at prioritere aktiviteter, som skaber størst værdi for patienten. Det vil give os et klart billede af, hvilke behandlinger eller forløb der skaber værdi – og hvor vi kan skære ned i udvalgte aktiviteter, siger Mickael Bech.

En ny styringsform vil også stille store krav til såvel ledere som medarbejdere i sundhedsvæsenet.

- Der er brug for en større sammenhæng i den måde, vi ser på behandling. Jeg tror på, at alle medarbejdere i sundhedsvæsenet gør deres ypperste for at skabe værdi gennem deres arbejde i dag. Men set i et større perspektiv skaber nogle aktiviteter mindre værdi end andre, og vi skal være parate til at dirigere ressourcerne derhen, hvor de skaber størst mulig værdi, siger Mickael Bech.

Værdibaseret styring er dermed ikke blot noget, der foregår i regneark i regionerne eller på ledelsesgangene.

- Kernen er at omstille den måde, vi styrer sundhedsvæsenet på, så vi kigger på værdi frem for blot at måle aktivitet. Det kræver enighed om den strategiske retning på tværs af sektorer, og det kommer til at tage tid. Men heldigvis er der mulighed for at begynde i det små med mindre områder eller behandlingsformer, og her er der allerede mange gode takter rundt omkring, siger Mickael Bech.

Læs mere:

  • REGIO nr. 15 (16.01.2017) - Danske Regioners analysemagasin