Gå til indhold

95 % begynder på deres drømmegymnasium til august

En ny opgørelse fra Danske Regioner viser, at 95 procent af alle de nye elever i det almene gymnasium til august begynder på netop dét gymnasium, de har søgt som 1. prioritet. Det svarer til, at 19 ud af 20 unge har fået plads på deres drømmegymnasium

Når eleverne har søgt, bliver de tildelt gymnasium af de regionale fordelingsudvalg. Næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose, er tilfreds med, at så stor en del af de unge får opfyldt deres første ønske, når de vælger uddannelsesinstitution:

- Tallene understreger, at regionsrådspolitikere og rektorer i udvalgene gør et godt stykke arbejde med at sikre en fair fordeling, der opfylder de unges ønsker, siger Stephanie Lose.

- Når stort set alle unge får plads på dét gymnasium, de allerhelst vil gå på, fortæller det mig, at elevfordelingsopgaven ligger rigtig godt placeret på regionalt niveau, tilføjer næstformanden for Danske Regioner.

Nye regler for fordeling skal ikke forringe de unges vilkår

Undervisningsministeren har bebudet, at hun vil se på, om de nuværende regler om fordeling af gymnasieelever bør ændres. I den forbindelse hæfter Stephanie Lose sig ved, at det fortsat er vigtigt at fokusere på de unges frie valg og den enkelte elevs ønsker om, hvilket gymnasium, eleven ønsker at gå på.

-Samtidig er der fortsat brug for at se på kriterierne i en større regional sammenhæng, så der fortsat er uddannelsestilbud i og uden for de større byer. Der kan være særlige udfordringer i forskellige dele af landet, som supplerende fordelingsregler kan være med til at tackle. Det kan for eksempel være i forhold til yderområder, hvor der er et vigende antal ansøgere til gymnasierne, siger Stephanie Lose.

Fakta om de regionale fordelingsudvalg:

 • I hver region findes et eller flere regionale fordelingsudvalg, som fordele ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område.
  • I Region Nordjylland dækker ét fordelingsudvalg hele regionen.
  • I Region Midtjylland dækker fire fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Vest, Nord, Øst og Syd.
  • I Region Syddanmark dækker fire fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Trekantsområdet, Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland.
  • I Region Sjælland dækker tre fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Vestsjælland, Roskilde og Storstrøm.
  • I Region Hovedstaden dækker fire fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Nordsjælland, Storkøbenhavn Nord, Storkøbenhavn Vest og Centrum.
 • Fordelingsudvalgene består af rektorerne fra gymnasierne i fordelingsudvalgets dækningsområde samt to politikere fra regionsrådet.
 • Fordelingsudvalgene træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de optagelsesberettigede ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse
 • De gældende fordelingsregler betyder, at hvis et gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til, går pladserne til de elever, der bor tættest på (målt gennem afstand via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesstedet).
 • Supplerende er der en regel, der sikrer, at elever ikke har mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.

 

Tabel 1: antallet og andelen af ansøgere til de almene gymnasier, som har fået deres 1. prioritet opfyldt (opgjort pr. 20. marts 2017)

 

Ansøgere i alt

1. prioritet opfyldt

% 1. prioritet opfyldt

Nordjylland

2.551

2.488

97,5 %

Midtjylland

6.580

6.299

95,7 %

Syddanmark

6.422

6.179

96,2 %

Sjælland

4.845

4.658

96,1 %

Hovedstaden

10.640

9.726

91,4 %

Hele landet

31.038

29.350

94,6 %