95 % begynder på deres drømmegymnasium til august

En ny opgørelse fra Danske Regioner viser, at 95 procent af alle de nye elever i det almene gymnasium til august begynder på netop dét gymnasium, de har søgt som 1. prioritet. Det svarer til, at 19 ud af 20 unge har fået plads på deres drømmegymnasium

Når eleverne har søgt, bliver de tildelt gymnasium af de regionale fordelingsudvalg. Næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose, er tilfreds med, at så stor en del af de unge får opfyldt deres første ønske, når de vælger uddannelsesinstitution:

- Tallene understreger, at regionsrådspolitikere og rektorer i udvalgene gør et godt stykke arbejde med at sikre en fair fordeling, der opfylder de unges ønsker, siger Stephanie Lose.

- Når stort set alle unge får plads på dét gymnasium, de allerhelst vil gå på, fortæller det mig, at elevfordelingsopgaven ligger rigtig godt placeret på regionalt niveau, tilføjer næstformanden for Danske Regioner.

Nye regler for fordeling skal ikke forringe de unges vilkår

Undervisningsministeren har bebudet, at hun vil se på, om de nuværende regler om fordeling af gymnasieelever bør ændres. I den forbindelse hæfter Stephanie Lose sig ved, at det fortsat er vigtigt at fokusere på de unges frie valg og den enkelte elevs ønsker om, hvilket gymnasium, eleven ønsker at gå på.

-Samtidig er der fortsat brug for at se på kriterierne i en større regional sammenhæng, så der fortsat er uddannelsestilbud i og uden for de større byer. Der kan være særlige udfordringer i forskellige dele af landet, som supplerende fordelingsregler kan være med til at tackle. Det kan for eksempel være i forhold til yderområder, hvor der er et vigende antal ansøgere til gymnasierne, siger Stephanie Lose.

Fakta om de regionale fordelingsudvalg:

 • I hver region findes et eller flere regionale fordelingsudvalg, som fordele ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område.
  • I Region Nordjylland dækker ét fordelingsudvalg hele regionen.
  • I Region Midtjylland dækker fire fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Vest, Nord, Øst og Syd.
  • I Region Syddanmark dækker fire fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Trekantsområdet, Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland.
  • I Region Sjælland dækker tre fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Vestsjælland, Roskilde og Storstrøm.
  • I Region Hovedstaden dækker fire fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Nordsjælland, Storkøbenhavn Nord, Storkøbenhavn Vest og Centrum.
 • Fordelingsudvalgene består af rektorerne fra gymnasierne i fordelingsudvalgets dækningsområde samt to politikere fra regionsrådet.
 • Fordelingsudvalgene træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de optagelsesberettigede ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse
 • De gældende fordelingsregler betyder, at hvis et gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til, går pladserne til de elever, der bor tættest på (målt gennem afstand via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesstedet).
 • Supplerende er der en regel, der sikrer, at elever ikke har mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.

 

Tabel 1: antallet og andelen af ansøgere til de almene gymnasier, som har fået deres 1. prioritet opfyldt (opgjort pr. 20. marts 2017)

 

Ansøgere i alt

1. prioritet opfyldt

% 1. prioritet opfyldt

Nordjylland

2.551

2.488

97,5 %

Midtjylland

6.580

6.299

95,7 %

Syddanmark

6.422

6.179

96,2 %

Sjælland

4.845

4.658

96,1 %

Hovedstaden

10.640

9.726

91,4 %

Hele landet

31.038

29.350

94,6 %

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Torsten Ellermann Eriksen
Læs mere

Relaterede nyheder

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere