Gå til indhold

95 % begynder på deres drømmegymnasium til august

En ny opgørelse fra Danske Regioner viser, at 95 procent af alle de nye elever i det almene gymnasium til august begynder på netop dét gymnasium, de har søgt som 1. prioritet. Det svarer til, at 19 ud af 20 unge har fået plads på deres drømmegymnasium

Når eleverne har søgt, bliver de tildelt gymnasium af de regionale fordelingsudvalg. Næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose, er tilfreds med, at så stor en del af de unge får opfyldt deres første ønske, når de vælger uddannelsesinstitution:

- Tallene understreger, at regionsrådspolitikere og rektorer i udvalgene gør et godt stykke arbejde med at sikre en fair fordeling, der opfylder de unges ønsker, siger Stephanie Lose.

- Når stort set alle unge får plads på dét gymnasium, de allerhelst vil gå på, fortæller det mig, at elevfordelingsopgaven ligger rigtig godt placeret på regionalt niveau, tilføjer næstformanden for Danske Regioner.

Nye regler for fordeling skal ikke forringe de unges vilkår

Undervisningsministeren har bebudet, at hun vil se på, om de nuværende regler om fordeling af gymnasieelever bør ændres. I den forbindelse hæfter Stephanie Lose sig ved, at det fortsat er vigtigt at fokusere på de unges frie valg og den enkelte elevs ønsker om, hvilket gymnasium, eleven ønsker at gå på.

-Samtidig er der fortsat brug for at se på kriterierne i en større regional sammenhæng, så der fortsat er uddannelsestilbud i og uden for de større byer. Der kan være særlige udfordringer i forskellige dele af landet, som supplerende fordelingsregler kan være med til at tackle. Det kan for eksempel være i forhold til yderområder, hvor der er et vigende antal ansøgere til gymnasierne, siger Stephanie Lose.

Fakta om de regionale fordelingsudvalg:

 • I hver region findes et eller flere regionale fordelingsudvalg, som fordele ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område.
  • I Region Nordjylland dækker ét fordelingsudvalg hele regionen.
  • I Region Midtjylland dækker fire fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Vest, Nord, Øst og Syd.
  • I Region Syddanmark dækker fire fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Trekantsområdet, Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland.
  • I Region Sjælland dækker tre fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Vestsjælland, Roskilde og Storstrøm.
  • I Region Hovedstaden dækker fire fordelingsudvalg de geografiske områder i regionen: Nordsjælland, Storkøbenhavn Nord, Storkøbenhavn Vest og Centrum.
 • Fordelingsudvalgene består af rektorerne fra gymnasierne i fordelingsudvalgets dækningsområde samt to politikere fra regionsrådet.
 • Fordelingsudvalgene træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de optagelsesberettigede ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse
 • De gældende fordelingsregler betyder, at hvis et gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til, går pladserne til de elever, der bor tættest på (målt gennem afstand via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesstedet).
 • Supplerende er der en regel, der sikrer, at elever ikke har mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.

 

Tabel 1: antallet og andelen af ansøgere til de almene gymnasier, som har fået deres 1. prioritet opfyldt (opgjort pr. 20. marts 2017)

 

Ansøgere i alt

1. prioritet opfyldt

% 1. prioritet opfyldt

Nordjylland

2.551

2.488

97,5 %

Midtjylland

6.580

6.299

95,7 %

Syddanmark

6.422

6.179

96,2 %

Sjælland

4.845

4.658

96,1 %

Hovedstaden

10.640

9.726

91,4 %

Hele landet

31.038

29.350

94,6 %

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Torsten Ellermann Eriksen
Læs mere

Relaterede nyheder

818 flere sygeplejersker siden juni

Kurven over antallet af sygeplejersker i regionerne er vendt. Fra juni til september 2022 er der sket en fremgang i antallet af sygeplejersker på 818. Ifølge Danske Regioner tyder det på, at faldet i sygeplejersker er stoppet. Og at den massive indsats for at tiltrække og fastholde sygeplejerskerne er begyndt at bære frugt.

Læs mere

Regionerne er klar til at sætte en ny udviklingsdagsorden for sundhedsvæsenet

Hvis vi vil holde fast i et sundhedsvæsen, der bare nogenlunde kan levere på behandlingsbehovet, kræver det vilje til at investere i den radikale innovation af det. Derfor bør sundhedsdagsordenen for en ny regering også være en investerings- og reformdagsorden, mener Danske Regioner.

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

Unge vælger stadig uddannelse efter køn

Unge over hele landet er i denne tid godt i gang med deres nye uddannelse. Men noget er ikke nyt, for vi kan være sikre på, at flertallet af nystartede på social- og sundheds-uddannelserne er kvinder. På samme måde vil der også være flest mænd, som påbegynder en håndværkeruddannelse.

Læs mere