Forenkling af erhvervsfremme er på vej

Regeringen har nu nedsat et forenklingsudvalg, der skal se på fremtidens erhvervsfremme i Danmark. Initiativet hilses velkomment af Danske Regioner.

- Vi hilser forenklingsudvalget velkommen og ser frem til at bidrage til udvalgets arbejde med at forenkle og forbedre den offentlige erhvervsfremme til gavn for jobskabelse og virksomheder i alle dele af Danmark, siger næstformand i Danske Regioner Stephanie Lose.

 

- Det er afgørende, at vi får målrettet erhvervsfremmeindsatsen gennem ambitiøse og præcise nationale vækstmål, som alle skal navigere efter. Kun sådan sikrer vi, at erhvervsfremme sker effektivt, og at parterne arbejder i samme retning til gavn for virksomhederne, lyder det fra Danske Regioner.

Én indgang i hver region vil gavne virksomheders overblik

Danske Regioner har med udspillet ”Fokus. Forenkling. Forbedring” netop foreslået, at erhvervsfremmesystemet bliver kendetegnet ved en klar arbejdsdeling mellem stat, kommuner og regioner med udgangspunkt i nationale vækstmål.

Samtidig skal der i hver region skal være én fælles indgang til erhvervsfremme for virksomheder, der efterspørger et overblik over de forskellige tilbud.

Det globale og digitale kapløb om vækst er i fuld gang

Stephanie Lose peger på, at virksomheder i alle brancher står i dag over for helt nye udfordringer og muligheder.

Hvis danske virksomheder fortsat skal være med i førerfeltet, skal de gribe nye digitale løsninger som kunstig intelligens, cloud computing og internet of things. Det handler for eksempel om at styrke brugen af kunstigt intelligente robotter, lagre og dele af data i internetskyen og online-styring af elektroniske hverdagsapparater.

-Det kræver en særlig erhvervsfremme, der hjælper virksomhederne med den nyeste viden, specialiseret rådgivning, kontakt til vidensinstitutioner og adgang til kompetente medarbejdere, siger Stephanie Lose.

Virksomheder i hver region har særlige styrker

- Hver af de fem regioner i Danmark har deres erhvervsmæssige styrker, hvor virksomhederne er nogle af verdens bedste på deres felt.

- Tænk bare på vindmølleindustrien i Midtjylland, energiteknologi i Syddanmark og medicinalvirksomhederne i Hovedstaden. Dem skal vi styrke, for ellers overhaler virksomhederne andre steder i verden os i morgen.

- En effektiv erhvervsfremme skal derfor supplere det regionale erhvervslivs særlige udfordringer og styrker. ”One size fits all”-løsninger duer ikke, fastslår Stephanie Lose.

 

Læs mere:

Erhvervsministeriet om forenklingsudvalget 

Kommissorium for udvalget

Danske Regioners erhvervsudspil 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Kontakt os

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft, chefkonsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8194
M: 2222 2674
E: lvi@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, pressekonsulent
Kommunikation
T: 40202057
E: tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere