Sammenhæng og kvalitet skal i fokus på ny uddannelse til unge

Regeringen har fremlagt sit bud på, hvordan flere unge forbereder sig til en ungdomsuddannelse. Regionerne vil sikre, at der bliver taget bedre hånd om de elever, der har sociale og psykiske udfordringer.

Omkring 50.000 unge mellem 15-24 år er hverken i uddannelse eller job. Derfor fremlægger regeringen nu et udspil med et mere enkelt udbud af de forberedende uddannelser, som i fremtiden skal ligge hos kommunerne.

Danske Regioner er positivt indstillet over for intentionerne, der sigter mod at skabe en bedre vej for dé unge, der bl.a. ønsker at dygtiggøre sig med praktisk arbejde.

Psyke og sociale forhold betyder meget

En analyse fra Deloitte for Undervisningsministeriet viste sidste år, at sociale og psykiske problemer er de største barrierer for, at unge kommer videre i job eller uddannelse. Derfor er det vigtigt, at de nye tilbud til de unge kobles tæt med indsatser på det område, mener næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

-Der skal mere fokus på de unges trivsel. Vi mener derfor, at de nye forberedende uddannelsestilbud bl.a. bør samarbejde med de regionale psyk-info-enheder. Det er vigtigt, at de nye tilbud ikke lukker sig om sig selv, men at de trækker på andre i det offentlige system, siger Stephanie Lose.

Gode erfaringer i Region Syddanmark

-I min egen region – Region Syddanmark - har vi gode erfaringer med et samarbejde mellem psyk-info og ungdomsuddannelserne. Psyk-info uddanner gratis underviserne på uddannelsesinstitutionerne i at opspore sårbare unge og dem, der kan være på vej til at udvikle psykisk sygdom, lyder det fra Stephanie Lose.

I løbet af 2015 og 2016 har Psyk-info i Region Syddanmark gennemført besøg på over 30 institutioner, og indsatsen fortsætter.

Regionerne varetager -ud over rådgivningen i regi af Psyk-info - også behandlingspsykiatrien og sikrede institutioner for kriminelle børn og unge.
Ny kommunal opgave
Flere parter på uddannelsesområdet har udtrykt tvivl om, hvorvidt kommunerne kan løfte den nye opgave. En ekspertgruppe nedsat af regeringen anbefalede for nylig en statslig styring, men nu lægges der op til rene kommunale tilbud.
Ifølge næstformanden for Danske Regioner er der god grund til at sikre en grundig, nærmere drøftelse af, hvordan der f.eks. sikres et tilstrækkeligt elevgrundlag, en ensartet kvalitet og en geografisk tilgængelighed til de nye tilbud, hvis man ikke følger anbefalingen fra ekspertgruppen om et statsligt styringsansvar. Stephanie Lose mener således, at de nye tilbud bør kunne findes inden for en rimelig afstand fra de unge bopæl.
-Vi ved, at der ikke må være for lang afstand mellem tilbuddene og de unges bopæl, hvis vi skal fastholde dem, siger Stephanie Lose.
-I dag har regionerne ansvar for denne opgave, når det gælder andre uddannelsesretninger. Det gælder den forberedende voksenundervisning og ungdomsuddannelserne, og vi stiller gerne op og er med til at sikre dette for de nye uddannelsestilbud, siger Stephanie Lose.

Fakta:

Næsten hver femte elev på de nuværende produktionsskoler har en dom for kriminalitet.

Ifølge Danmarks Statistik har hver tiende elev på produktionsskolerne (11 procent) en psykisk diagnose

27 procent af eleverne angiver selv, at de har psykiske problemer.

Samtidig vis tal fra Psykiatrifonden viser, at 60 procent af frafaldet på ungdomsuddannelserne netop skyldes psykiske problemer.

Læs mere:

Undervisningsministeriets om nye forberedende uddannelser

Deloitte bl.a. om elevers sociale/psykiske problemer

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere