Hospitalspersonale skal spørge ind til røg og alkohol

Næste år skal hospitalspatienter spørges om ryge- og alkoholvaner, også selvom deres besøg på hospitalet handler om noget andet. Det er rettidig hjælp til borgerne, så vi forebygger livsstilssygdomme bedre, skriver regionernes sundhedsdirektører i et fællesindlæg.

Debatindlæg bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 24. oktober 2017.

Kurt Espersen, sundhedsdirektør i Region Syddanmark
Anne Buck, sundhedsdirektør i Region Nordjylland
Lars Onsberg Henriksen, sundhedsdirektør i Region Sjælland
Svend Georg Trock Hartling, sundhedsdirektør i Region Hovedstaden
Ole Thomsen, sundhedsdirektør i Region Midtjylland

På hospitalerne ser vi hvert år halvdelen af alle danskere. Vi har derfor en unik mulighed for at hjælpe til med, at patienter, der har et overforbrug af alkohol eller ryger, kan blive tilbudt og henvist til relevant hjælp i kommunen. Det ansvar vil vi tage på os. Derfor kan patienter fra næste år forvente at blive spurgt til deres ryge- og alkoholvaner på alle landets hospitaler, selvom besøget på hospitalet handler om noget andet. Det skal selvfølgelig gøres med omtanke for patientens situation, og kun når lægen eller sygeplejersken vurderer, at det er relevant at spørge.

Undersøgelser viser, at patienter er mere motiverede for livsstilsændringer, når de allerede er gæster i sundhedsvæsenet. Her er et potentiale, som kan have stor effekt på folkesundheden. Det er værd at bemærke, at røg og alkohol er de to risikofaktorer, der har størst betydning for, at den sociale ulighed i sundhed i Danmark vokser år for år.

Flere kronisk syge

Vi mærker i sundhedsvæsenet det stigende pres med flere syge og flere, der har mange forskellige sygdomme på samme tid. Det er dyrt for samfundet og ulykkeligt for den enkelte og for de familier, som rammes af sygdom. Alle har ret til en rettidig, opsøgende sundhedsindsats, og som samfund har vi ikke råd til primært at fokusere på sygdom og på at behandle, når behovet opstår.

Mange af de sygdomme, vi får som kræft, hjertekar-sygdomme og diabetes, hænger sammen med den måde, vi lever på. Næsten en tredjedel af den voksne danske befolkning lider af en eller flere kroniske sygdomme, og tallet stiger. Den gode nyhed er, at mange sygdomme kan forebygges, hvis vi får et puf i den rigtige retning.

Sunde liv skabes uden for hospitalerne

I dag er der meget godt arbejde med forebyggelse i kommunerne, hos frivillige sociale foreninger og hos mange andre bidragydere. Men vi har behov for en samlet indsats, hvor alle relevante parters medansvar er tydeligt, og hvor de enkelte indsatser er bundet op i partnerskaber med fælles mål. Det er i høj grad en opgave for politikerne nationalt at sætte danskernes sundhed på dagsordenen, for sunde og gode liv skabes primært uden for hospitalerne.

Hvis vi ikke dæmmer op for det stigende pres på sundhedsvæsenet, så bliver fremtidens prioritering af kernevelfærd en benhård opgave. Og hvis ikke vi sætter bedre ind og forebygger skaderne ved tobak og alkohol, vil det fortsat ramme danskernes sundhed hårdt. På hospitalerne er vi klar til at løfte vores del af en samlet indsats.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Cederlund Rytter, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 35 29 82 28
M: 2537 1027
E: acr@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Ulla Astman ny
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Regionernes sektorfri forebyggelses-laboratorium bringer partnere sammen

Regionerne ønsker en styrket og fælles forebyggelsesindsats, så vi kan sikre, at de kommende generationer kan leve et sundt og godt liv så længe som muligt. Et af de gode eksempler på et samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet er regionernes sektorfri forebyggelseslaboratorium. Det skriver Karin Friis Bach i et debatindlæg.

Læs mere

Nytårshilsen fra Stephanie Lose

Vi vil fortsætte vores kamp for at forandre, forbedre og udvikle det danske sundhedsvæsen og skabe mere regional udvikling, lyder det i nytårshilsnen fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere