Gå til indhold

Ny aftale styrker samarbejdet mellem regioner og speciallæger og sikrer fortsat høj kvalitet for borgerne

En ny fireårig aftale om speciallægehjælp sikrer, at der også fremover er et borgernært speciallægetilbud af høj kvalitet. Aftalen betyder blandt andet, at speciallæger og sundhedspersonale på hospitaler i højere grad vil kommunikere med hinanden

Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en ny aftale om speciallægehjælp. Gennem et konstruktivt forhandlingsforløb er parterne nået frem til en aftale, som understøtter regionernes mulighed for at benytte speciallægepraksis i de kommende år. Samtidig giver aftalen regionerne budgetsikkerhed og større indsigt i, hvad der sker i speciallægepraksis.

Aftalen har også fokus på at skabe endnu bedre integration mellem speciallægesektoren og sygehussektoren, bl.a. ved smidig elektronisk kommunikation, så dobbeltundersøgelser undgås.

- Det er en rigtig god aftale, vi har lavet. Speciallægerne har vist stor vilje og engagement og været en realistisk medspiller, der også ønsker at finde fælles løsninger på de udfordringer, vi har i sundhedsvæsenet. For mig er aftalen et tydeligt bevis for, at speciallægerne medvirker til at levere mere sundhed for pengene og udvikling af sektoren, siger Anders Kühnau, der er RLTN's chefforhandler.

- Jeg er meget glad for, at aftalen giver os speciallæger mulighed for at udbygge vores ambitiøse kvalitetsarbejde med en mere databaseret tilgang og samtidig gør det muligt, at det, der giver værdi for patienterne i endnu højere grad kommer i fokus, siger Niels Henrik Nielsen, der er chefforhandler for Foreningen af Praktiserende Speciallæger. 

- Det allervigtigste er, at vi sammen kan levere et godt og trygt tilbud til borgerne. I denne aftale er vi nået frem til et resultat, der både sikrer regionerne budgetsikkerhed og har et stort fokus på, hvad patienterne har behov for, siger Anders Kühnau.

Niels Henrik Nielsen er også tilfreds med aftalen:

- Der er tale om en afbalanceret aftale, der giver et godt afsæt for, at de enkelte regioner kan udbygge deres speciallægetilbud i løbet af de kommende 4 år. 

Aftalen træder i kraft den 1. april 2018 og løber i fire år.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lars Mørck Jarl, seniorkonsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T:3529 8193
M:2619 2409
E:lmt@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M:2292 3859
E:mpe@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Heino Knudsen,
Fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 51 14 54 96
E heikn@regionsjaelland.dk
Billede af Heino Knudsen.
Læs mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

OK24: Rekruttering skal styrkes for at sikre behandling af patienter

Der venter vigtigt opgaver forude med overenskomstforhandlingerne. OK24 bygger videre på trepartsaftalen, og der vil fokus på styrkelse af rekrutteringen til sundhedsvæsnet for at sikre danskerne behandling på alle tider af døgnet, uanset hvor vi bor.

Læs mere