Gå til indhold

Brug for 156.000 flere private medarbejdere i 2025

Trods robotter og ny teknologi vil der være brug for flere hænder på det danske arbejdsmarked de næste år. Dermed er manglen på arbejdskraft i fremtiden en af de største barriere for at danske virksomheder kan opnå fortsat vækst, og det bør afspejle sig i indsatsen over for virksomhederne, mener Danske Regioner

Danske Regioner offentliggør en ny analyse, der viser at manglen på kvalificeret arbejdskraft både nu og i fremtiden kan blive en stor barriere for væksten i Danmark. Undersøgelsen, der er lavet på baggrund af svar fra henved 1.600 virksomheder viser, at halvdelen af landets virksomheder allerede i dag har problemer med at finde medarbejdere. Og frem mod 2025 bliver der behov for 156.000 flere ansatte i de private virksomheder frem sammenlignet med i dag. Det er særligt faglærte, der bliver brug for, mens analysen forudser et stort overskud af ufaglærte i 2025. 


”Rapporten viser sort på hvidt, at mangel på medarbejdere med de rigtige kompetencer risikerer at være en hæmsko for vækst overalt i landet. Derfor bør erhvervsindsatsen forstås bredere end rådgivning af den enkelte virksomhed”, siger næstformanden for Danske Regioner, Ulla Astman. Hun henviser i øvrigt til en undersøgelse fra CEVEA, der viser at ud over uddannelse og kvalificeret arbejdskraft er også infrastruktur afgørende for virksomheders vækst.

Dermed går meldingen stik imod et forslag fra Forenklingsudvalget nedsat af regeringen, der netop har offentliggjort deres anbefalinger. Udvalget foreslår, at erhvervsfremme i fremtiden kun skal fokusere på 1:1-vejledning af virksomheder. ”Men det er ikke i overensstemmelse med deres behov, der også gælder ønsker om arbejdskraft og efteruddannelse”, lyder det fra Ulla Astman.
”Når vi spørger virksomheder, så fortæller de os, at de må sige nej til ordrer, fordi de mangler folk. Det er ærgerligt, at forenklingsudvalget overser dét faktum”, siger Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Nordjylland.

Hun mener, at man i fremtiden vil få færre indsatser a’la initiativet ”Vejen til varige job” i hendes egen region. Projektet er i gang med at give 1150 ufaglærte nordjyder en faglært uddannelse, så de nordjyske virksomheder kan få dén kvalificerede arbejdskraft, de mangler.

Forenklingsudvalget lægger op til at nedlægge de brede regionale partnerskaber og centralisere de midler, der indtil nu har været med til at finansiere indsatser som netop ”Vejen til varige job”.
”Og det vil være ærgerligt. Vi ved, at ny teknologi og den stigende brug af robotter gør, at vi bliver nødt til at blive bedre uddannet i Danmark, fx ved at flere ufaglærte bliver faglærte. Jeg frygter desværre, at det bliver rigtig svært at få pengene ud at arbejde i de enkelte regioner i fremtiden, hvis man samler midlerne hos statslige embedsmænd uden regional indsigt. Det handler om tillid og relationer, hvis de her indsatser skal lykkes. Og derfor er det afgørende med en regional tilstedeværelse”, siger Ulla Astman

Fakta om erhvervsfremme

 • Virksomheder, der har haft gavn af regionale investeringer, har øget omsætningen med 6,3 milliarder kroner mere fra 2012 til 2015 sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke har fået regional hjælp.
 • De regionale vækstfora bruger i dag en fjerdedel af deres midler i at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.
 • Forenklingsudvalget lægger op til, at de decentrale midler til erhvervsfremme – som i dag investeres af de enkelte fem regioner til gavn for virksomheder i hele Danmark – skal samles til én statslig pulje.
 • Udvalget har især fokus på 1:1-vejledning af virksomheder og forholder sig ikke til vækstbarrierer som mangel på arbejdskraft.
 • Udvalget foreslår, at der skal bruges færre ressourcer på at indsatserne.
 • Danske Regioner foreslår, at midlerne til kvalificeret arbejdskraft også i fremtiden skal befinde sig i den enkelte region.
 • Stærke regionale partnerskaber er en forudsætning for adgangen til arbejdskraft. Derfor tager regionerne løbende initiativ til indsatser, der skal give regionale løsninger på regionale udfordringer i forhold til mangel på arbejdskraft.

Hovedresultater fra analysen af mangel på kvalificeret arbejdskraft

 • De private virksomheder får behov for 156.000 flere ansatte i 2025 sammenlignet med i dag, mens det offentlige vil få behov for 28.000 flere.
 • Allerede i dag oplever halvdelen af landets virksomheder problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Tendensen går igen i alle regioner
 • Frem mod 2025 bliver der behov for 26.000 flere faglærte i de private virksomheder. Da der er flere, der går på pension, end der kommer ind på arbejdsmarkedet, vil der mangle 67.000 faglærte i 2025.
 • Samtidig forudser analysen et overskud på 20.000 ufaglærte i 2025.
 • Analysen består af registeranalyse baseret på tal fra Finansministeriet og DREAM samt en undersøgelse blandt henved 1.600 virksomheder i alle fem regioner.
 • Tidligere undersøgelser fra Danske Regioner viser, at arbejdsmarkedet i høj grad fungerer regionalt. Syv ud af ti bliver boende i den region, hvor de har uddannet sig, og et flertal af de danske virksomheder rekrutterer primært medarbejdere i den region, hvor de er placeret.

Læs rapporten her:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere