Gå til indhold

Medicinstuderende får pris for deres engagement i psykiatrien

De tre bedste afhandlinger om psykiatrien har modtaget Danske Regioners prisopgave 2018. Prisopgaven uddeles hvert år for at fremme medicinstuderendes interesse for psykiatrien.

Mange medicinstuderende vælger det psykiatriske speciale fra, når de skal vælge speciale-retning. Danske Regioner forsøger at vende dén udvikling – bl.a. ved at hylde de studerende, der vælger psykiatrien til.

"Hvis vi skal sikre, at der er nok dygtige psykiatere i fremtiden, må vi gøre området vedkommende for de unge læger. Stor tak til dette års vindere. De viser, hvor vigtigt og spændende et område psykiatrien er”, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Modtager af førstepladsen Cecilie Nicolaisen Lydholm og vindere af tredjepladsen Frida Zimakoff Børsting og Elisabeth Natalie Johannessen ved Prisoverrækkelsen som fandt sted ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde d. 16. marts.

Førstepladsen – 25.000 kr. - gik til Cecilie Nicolaisen Lydholm for en afhandling, der viser en sammenhæng mellem infektioner under graviditet og risikoen for psykisk sygdom hos barnet. Ved hjælp af en kontrolgruppe har hun fundet frem til, at infektion både før, under og efter graviditeten samt infektion hos faderen, kan øge risikoen for, at barnet udvikler en psykisk sygdom.

Prisen for andenpladsen – 15.000 kr. - gik til Steffie Gundersen, der i sin afhandling har undersøgt gyldigheden af henholdsvis selvrapportering og interviewbaseret dataindsamling, når psykotiske oplevelser og symptomer skal identificeres hos børn.

Frida Zimakoff Børsting og Elisabeth Natalie Johannessen modtog tredjepladsen – 10.000 kr. - for en afhandling, der sætter fokus på de risici, der er forbundet med delirium. Det er et syndrom, som kan optræde som en komplikation ved mange somatiske lidelser.

Prisen er et samarbejde mellem regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Overrækkelsen fandt sted den 16. marts 2018 på Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde.

I bedømmelsesudvalget sad professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard, overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen og Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2022

Danske Regioner uddelte fredag d. 17. marts 2023 priser for sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted til Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere

Danske Regioner vil fremme opsporing og tilbud til børn af forældre med psykisk sygdom

Danske Regioner vil forebygge mistrivsel og forbedre den mentale sundhed blandt børn og unge, der er pårørende til forældre med psykisk sygdom. Systematisk opsporing og tilbud skal udbredes ud fra gode erfaringer og viden fra Region Nordjylland.

Læs mere

Syv ud af ti patienter er tilfredse i psykiatrien

Et pænt flertal af patienterne og de pårørende tilfredse med den hjælp, de får på hospitalerne. Tilfredsheden med psykiatrien er lidt lavere end blandt somatiske patienter. Men trods problemer med at skaffe kvalificeret personale og et stort pres på psykiatrien, er 73 procent af de voksne, 68 procent af børnene og de unge samt 76 af deres forældre tilfredse med den hjælp, de har fået.

Læs mere

Danske Regioner: Stop tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien

De særlige pladser, som er målrettet særligt udsatte personer med psykiske lidelser, står i vidt omfang tomme. Det er spild af penge, og Danske Regioner har bedt regeringen at ændre rammevilkårene for de 150 særlige pladser, så regionerne selv råder over pladserne.

Læs mere