Gå til indhold

Klyng jer ikke til de skotske klynger!

Heino Knudsen opfordrer statsministeren til at læse en ny kritisk rapport fra det skotske parlament, inden regeringen kaster sig ud i skotsk inspiration til den kommende reform på sundhedsområdet.

Af Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Sjællandske Medier d. 17. december 2018.

Der er gentagende gange blevet hintet om skotsk inspiration i den kommende reform på sundhedsområdet. Men jeg håber, statsministeren når at kaste et blik på en rapport, det skotske parlament for nylig har offentliggjort. Den afslører nemlig, at Skotlands forsøg på at forbedre sundhedsvæsenet med sundhedsklynger har slået fejl.
Formålet med klyngerne i Skotland var at sikre bedre lokale tilbud til behandling i nærmiljøet og færre akutte indlæggelser. Men resultaterne er udeblevet og de skotske patienters vurdering af de lokale sundhedstilbud er den laveste siden 2007.
Samtidig har man fået en ny form for kassetænkning i Skotland. Klyngerne består bl.a. af repræsentanter fra hospitaler og kommuner, der fordeler klyngernes budget, og det har skabt kamp om at få pengene tilbage til deres sektor. Klyngernes brug af ressourcer får kritik for at være ugennemsigtig og dikteret af få aktører. Kogt sammen lugter det af hovedløst bureaukrati, ugennemsigtige beslutningsprocesser og fordeling af ressourcerne, og det er ikke en ret, vi skal servere for patienterne i Danmark.

I regionerne har vi allerede fokus på at skabe sammenhængende løsninger i et tæt samarbejde med kommuner og almen praksis. Den indsats kalder vi flere steder også for klynger, men der er stor forskel på de skotske- og de danske klynger. 

Vores klynger er centreret omkring akuthospitalerne, men hægtet op på regionerne. For de 21 hospitaler kan ikke stå alene, men indgår i et integreret regionalt sundhedsvæsen med en arbejdsdeling imellem hospitalerne. Så i stedet for at springe en bombe i sundhedsvæsenet har vi valgt at udvikle løsninger målrettet til dem, der har behov for sammenhæng i de forløb, der går på tværs af sektorerne. Det gælder fx samarbejdet om at forebygge akutte indlæggelser af patienter.

Vi vil gerne være med til at styrke de eksisterende klynger. De danske klyngers ophæng i sundhedsaftalerne sikrer et ensartet tilbud til patienterne. Men klyngerne har brug for flere muskler, og der er brug for flere muligheder i forhold til datadeling og fælles ledelse imellem klyngerne. Så lad os sammen videreudvikle de eksisterende samarbejder, der har ophæng i de fem regionsråd og som har udgangspunkt i sundhedsaftalerne. Det er til gavn for patienterne, der alle fortjener ensartede, nære og sammenhængende tilbud.