Gå til indhold

Aftale med tandlæger opsiges

Efter lange og svære forhandlinger med Tandlægeforeningen opsiger Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN, nu aftalen med de privatpraktiserende tandlæger. Baggrunden er, at udgifterne til tandlægerne er løbet løbsk, og at regionerne årligt mangler 300 mio. kroner i kassen.

RLTN og Tandlægeforeningen har forhandlet siden august 2017. Det har hele vejen igennem været afgørende for RLTN, at der kom sikkerhed for, at tandlægerne kun brugte det aftalte beløb. Overskridelsen betyder, at regionerne hvert år må spare 300 mio. kroner på andre patientgrupper. Den situation kan RLTN ikke længere forsvare.

- Vi har forhandlet og forhandlet og forsøgt at finde løsninger, men vi må desværre konstatere, at tandlægerne ikke vil være med til at finde en holdbar løsning, som ikke betyder, at borgerne skal betale mere, siger Bo Libergren, der er forhandlingsleder for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

- Det er en ekstraordinær og meget beklagelig situation, men et merforbrug på dette område går desværre ud over andre patienter. Så vi er simpelthen tvunget til at handle, og derfor opsiger vi aftalen, tilføjer Bo Libergren.

De sammenbrudte forhandlinger med de privatpraktiserende tandlægerne har ingen sammenhæng med forhandlingerne om overenskomster på det offentlige arbejdsmarked.

En ny overenskomst om tandlægehjælp skulle træde i kraft 1. april, men i stedet opsiges den nu med virkning fra den 1. juni 2018. Borgerne vil altså ikke kunne mærke nogen forskel de kommende måneder. Regionernes tilskud til fx tandeftersyn og tandrensning fortsætter nemlig indtil opsigelsen træder i kraft.

Fakta om forhandlingerne

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

RLTN har bl.a. til opgave at forhandle overenskomster for praksissektoren. Nævnet fastlægger retningsliner for forhandlingerne, og de forhandlede resultater skal forelægges for nævnet og godkendes, inden de træder i kraft. RLTN består af ni medlemmer. De fem regioner indstiller hvert ét medlem, KL indstiller to medlemmer, mens Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet hver indstiller ét medlem.

Overenskomst om tandlægehjælp

Formålet med overenskomsten er at fastsætte rammer for tilbuddene i voksentandplejen i privat praksis, der skal give borgerne adgang til forebyggelse og vejledning om tandpleje samt diagnostik og behandling af almindeligt forekommende tilstande og sygdomme.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kirsten Jørgensen, centerchef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8355
M: 2917 0916
E: kj@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere