Gå til indhold

Sammenbrud i de regionale overenskomstforhandlinger

Forhandlingerne mellem regionerne og forhandlingsfællesskabet er tirsdag eftermiddag brudt sammen, på trods af at regionerne ønsker at forhandle videre.

Forhandlingerne om nye overenskomster for regionernes 137.000 ansatte er brudt sammen.

Ni ud af ti af de regionsansatte arbejder på landets hospitaler. Derfor har det været regionernes udgangspunkt for en ny overenskomst at skabe det bedste fundament for et sundhedsvæsen, der leverer den behandling, der giver størst værdi for patienterne.

- Jeg er ærgerlig over, at de faglige organisationer ikke vil forhandle videre med os. I regionerne er vi gået til forhandlingerne med et tydeligt ønske om, at en ny overenskomst skal give bedre rammer for både personale og patienter. Det handler blandt andet om at skabe en mere fleksibel hverdag på især hospitalerne, så personalets tid bruges bedst muligt, og det er nødvendigt, fordi der er travlt mange steder, siger regionernes topforhandler Anders Kühnau.

Sammenbruddet i dag kommer, fordi de faglige organisationer har stillet en række krav særligt omkring løn, som ligger et godt stykke over den lønstigning, som regionerne har mulighed for at give.

- Ansatte i regionerne skal have en fair og ordentlig løn for det arbejde, de udfører. Derfor har vi i vores forhandlinger taget udgangspunkt i en lønstigning, som ikke alene sikrer reallønnen men også en reallønsfremgang. Desværre er de faglige organisationers lønkrav så meget højere end vores udgangspunkt, at det slet ikke spiller sammen med resten af det danske arbejdsmarked, siger Anders Kühnau.

En strejke vil ramme patienterne

I de faglige organisationer har de seneste dage i medierne bebudet en konflikt. Det er en meget alvorlig situation, der vil ramme rigtig mange danskeres hverdag. På det regionale område, hvor størstedelen af de ansatte er ansat på hospitalerne, vil det naturligvis have konsekvenser for patienterne, hvis de faglige organisationer vælger at strejke.

- Det er meget bekymrende, at de faglige organisationer truer med at lade en konflikt ramme hospitalerne. Det er et stort ansvar for patienters helbred, der følger med at udtage grupper af hospitalsmedarbejdere fra arbejdet, siger Anders Kühnau og fortsætter:

- Vi vil meget gerne undgå, at vi kommer dertil. Og derfor vil regionerne naturligvis også fortsætte forhandlinger med de faglige organisationer, når vi formentlig skal drøfte mulighederne med Forligsmanden i den kommende tid.

 

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

Prioritering er nøgleordet for sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan bruger det pressede væsen personalets tid bedst til gavn for patienter og pårørende? Vi afleverer i dag 20 anbefalinger til sundhedsministeren.

Læs mere