Sammenbrud i de regionale overenskomstforhandlinger

Forhandlingerne mellem regionerne og forhandlingsfællesskabet er tirsdag eftermiddag brudt sammen, på trods af at regionerne ønsker at forhandle videre.

Forhandlingerne om nye overenskomster for regionernes 137.000 ansatte er brudt sammen.

Ni ud af ti af de regionsansatte arbejder på landets hospitaler. Derfor har det været regionernes udgangspunkt for en ny overenskomst at skabe det bedste fundament for et sundhedsvæsen, der leverer den behandling, der giver størst værdi for patienterne.

- Jeg er ærgerlig over, at de faglige organisationer ikke vil forhandle videre med os. I regionerne er vi gået til forhandlingerne med et tydeligt ønske om, at en ny overenskomst skal give bedre rammer for både personale og patienter. Det handler blandt andet om at skabe en mere fleksibel hverdag på især hospitalerne, så personalets tid bruges bedst muligt, og det er nødvendigt, fordi der er travlt mange steder, siger regionernes topforhandler Anders Kühnau.

Sammenbruddet i dag kommer, fordi de faglige organisationer har stillet en række krav særligt omkring løn, som ligger et godt stykke over den lønstigning, som regionerne har mulighed for at give.

- Ansatte i regionerne skal have en fair og ordentlig løn for det arbejde, de udfører. Derfor har vi i vores forhandlinger taget udgangspunkt i en lønstigning, som ikke alene sikrer reallønnen men også en reallønsfremgang. Desværre er de faglige organisationers lønkrav så meget højere end vores udgangspunkt, at det slet ikke spiller sammen med resten af det danske arbejdsmarked, siger Anders Kühnau.

En strejke vil ramme patienterne

I de faglige organisationer har de seneste dage i medierne bebudet en konflikt. Det er en meget alvorlig situation, der vil ramme rigtig mange danskeres hverdag. På det regionale område, hvor størstedelen af de ansatte er ansat på hospitalerne, vil det naturligvis have konsekvenser for patienterne, hvis de faglige organisationer vælger at strejke.

- Det er meget bekymrende, at de faglige organisationer truer med at lade en konflikt ramme hospitalerne. Det er et stort ansvar for patienters helbred, der følger med at udtage grupper af hospitalsmedarbejdere fra arbejdet, siger Anders Kühnau og fortsætter:

- Vi vil meget gerne undgå, at vi kommer dertil. Og derfor vil regionerne naturligvis også fortsætte forhandlinger med de faglige organisationer, når vi formentlig skal drøfte mulighederne med Forligsmanden i den kommende tid.

 

kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), fmd. for Region Midtjylland
T 23 60 27 68
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Det er på tide at gøre op med Budgetloven

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er gået sammen med formanden for KL og en række fagforeningsformænd om en opfordring til regeringen om at gøre op med Budgetloven på fire parametre. Deres budskab er, at loven siden 2014 har haft store negative konsekvenser for både borgernes velfærd, for de ansatte og arbejdsgiverne.

Læs mere

Et samlet sundhedsvæsen efterlyser politisk handling

I et fælles brev til Sundhedsministeren opfordrer Sygehussamarbejdet, KL, Danske Regioner og PLO til politisk handling fra regeringen. Der er behov for en afklaring af sundhedsvæsenets fremtidige udvikling, og både arbejdsgivere og medarbejdere venter på at komme i gang.

Læs mere