Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

Regeringen vil med et nyt politisk udspil styrke det offentlig-private samarbejde. Det vil regioner og kommuner også. Men vi er ikke enige med regeringen om, hvordan vi indfrier det fælles mål.

Af Stephanie Lose og Jacob Bundsgaard, hhv. formand for Danske Regioner og formand for KL, bragt i Børsen d. 31. maj 2018.
 
Et af regeringens mest iøjnefaldende forslag er at opstille måltal for kommuners og regioners konkurrenceudsættelse. Det er måltal, der alene fokuserer på, hvor mange og store opgaver som udbydes til de private. Måltallene giver imidlertid ikke svar på, om det giver reel værdi at udbyde opgaverne. Og vi skal ikke udbyde opgaver bare for at nå et måltal.
 
Både kommuner og regioner har i dag omfattende samarbejder med private leverandører – også mere end hvad der tages højde for i de officielle tal, som regeringens mål tager udgangspunkt i. Det har vi blandt andet på de borgernære velfærdsområder som daginstitutioner, sociale tilbud, sygehuse, plejehjem og hospices.
 
Den forøgelse af konkurrenceudsættelsen, som regeringen lægger op til, er markant og vil kræve, at der skal udbydes langt flere opgaver på de "bløde" velfærdsområder som ældre-, sundheds- og socialområdet end i dag. Men det er områder, hvor svage borgere kan komme alvorligt i klemme, hvis vi forcerer udviklingen. Det skal vi ikke gamble med. Vi har oplevet konkurser og svingende kvalitet inden for kerneopgaver som ambulancedrift og hjemmeplejen, og det skaber utryghed og frustration hos borgerne.
 
I stedet for at fokusere ensidigt på omfanget af konkurrenceudsættelsen bør fokus være på, hvordan vi i fællesskab kan nå frem til løsninger, som vi ikke kan finde hver for sig. Vi har mange eksempler på vellykkede innovationssamarbejder med private. For eksempel udvikling af robotter til at analysere blodprøver og redskaber, der kan forebygge dehydrering af ældre.

Derfor er vi meget positive over for, at regeringen i sit udspil ønsker at understøtte mere innovation i samarbejdet.

Relaterede nyheder

Læs mere

19 ud af 20 unge får plads på ønskegymnasiet

95 procent af unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres ønskegymnasium. - Jeg er glad for at se, at langt de fleste har fået opfyldt deres førstevalg, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Brug for behandlingsråd

Hvis patienterne fortsat skal have behandling i verdensklasse, er vi nødt til at turde bruge vores ressourcer klogt. I regionerne har vi allerede vist vejen, da vi nedsatte Medicinrådet. Nu er vi klar til at løfte ansvar på ny med et behandlingsråd, skriver formand og næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Dansk behandlingsråd bør placeres i regionerne

En ny kortlægning fra VIVE viser, at et dansk behandlingsråd med fordel kan organiseres, så rådets anbefalinger let kan blive taget i brug i sundhedsvæsenet. Danske Regioner vil derfor præsentere forslag til en model for et behandlingsråd, hvor regionerne har ansvaret. "Vi har allerede vist vejen med Medicinrådet og er klar til at løfte opgaven på ny", siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere