Gå til indhold

Tilfredshed med medarbejderes ja til overenskomst

Afstemningerne blandt læger, sygeplejersker, sosu-ansatte og de øvrige forbundsmedlemmer på det regionale område endte med et stort ja til den nye overenskomst. Og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har også godkendt aftalen for de næste tre år.

”Vi siger ja, - og alle vores medarbejdergrupper siger ja – endda med overvældende flertal, og det er meget tilfredsstillende”. Sådan er reaktionen fra formanden for Regionernes Lønnings- og Takst-nævn, RLTN, Anders Kühnau.

”Resultatet er, at der er ro på. Den sidste risiko for konflikt er heldigvis aflyst. Det betyder, at patienterne på landets hospitaler undgår dén usikkerhed, der ellers kunne opstå om deres aftaler med sundhedsvæsenet”, siger Anders Kühnau. Han understreger samtidig vigtigheden af, at mange har deltaget i afstemningerne og stemt ja.

”Det viser, at medarbejderne i meget høj grad har været engagerede, og at rigtig mange af dem mener, at der er tale om en tilfredsstillende aftale”, lyder det fra Anders Kühnau.

Medarbejderne i regionerne får en stigning af lønrammen på 8,1 procent over de næste tre år. Dermed er det lange forhandlings- og afstemningsforløb for 133.000 ansatte på hospitalerne og andre regionale arbejdspladser nu definitivt afsluttet.

”Vi er nu enige om en god aftale med et klart løft til alle personalegrupper, der fortsat vil blive anerkendt for deres store indsats overfor patienterne”, siger Anders Kühnau.

Ja’et kommer efter et dramatisk forløb, hvor der er blevet brugt mange timer ved forhandlingsbordene og i Forligsinstitutionen.

I slutningen af april kom det afgørende gennembrud på hele det offentlige arbejdsmarked, da en glad forhandlingsleder Anders Kühnau kunne fortælle, at regionerne og en række faglige organisationer - som de første – blev enige. Siden fulgte aftaler for de øvrige områder, staten og kommunerne. Aftaler, som altså nu er godkendt ved ur-afstemninger blandt forbundenes medlemmer. 

Læs mere:

• Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet (pdf)

• Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og FOA og organisationerne i OAO-K (pdf)

 
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere