OK18: Aftaler er på plads – nu mangler afstemning

Danske Regioner har nu forhandlet 44 overenskomster på plads med organisationerne på det regionale område. Senest den 6. juni skal organisationerne have stemt om dem. Vi har gjort et grundigt stykke arbejde, så nu regner jeg med, at vi når helt i mål med de gode resultater, siger Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner.

Overenskomsterne for alle regionalt ansatte er tæt på at være i mål. Siden Danske Regioner i slutningen af april indgik forlig om de generelle aftaler for de regionalt ansatte, har Danske Regioner arbejdet for at lande 44 overenskomster med hver enkelt organisation på det regionale område.
 
Danske Regioner har blandt andet forhandlet med Yngre Læger, Sundhedskartellet og HK om, hvordan en del af lønpakken skal udmøntes. Ved det generelle forlig, som blev indgået i Forligsinstitutionen, blev det aftalt, at 0,35 procent af lønsummen skulle kunne anvendes af de enkelte organisationer. Pengene er eksempelvis gået til pensionsforbedringer og ekstra tillæg til udvalgte grupper.
 
Inden for den seneste uge er de sidste aftaler faldet på plads for blandt andre sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og jordemødre. Det betyder, at aftalerne nu skal til urafstemning, hvor organisationernes medlemmer stemmer om, hvorvidt de kan godkende forliget. Det endelige resultat kendes den 6. juni.
 
”Vi og organisationerne har lagt et stort arbejde i at få alle overenskomsterne på plads, og nu er vi der. Banen er kridtet op for rigtig gode forhold for vores ansatte, som gør, at de kan give borgerne den bedst mulige hjælp. Jeg håber og regner med, at aftalerne bliver stemt igennem, for som jeg hele tiden har sagt, er det regionernes entydige ønske at indgå forhandlede løsninger med vores ansatte. Ingen ønsker en konflikt,” siger Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T -
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kuhnau.png
Relaterede nyheder

Læs mere

OK18: Forlig i regionerne

Aftale på plads for alle ansatte i regionerne. Løft af lønnen og aftale omkring spisepausen. "Vi er lykkedes med en forhandlet løsning, og det er jeg meget glad for på personale og patienters vegne", siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner.

Læs mere

OK18: Gennembrud på regionernes område

Regionerne har netop indgået aftale med LO-forbundene, herunder FOA, 3F, HK Kommunal og Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening, om overenskomst- og aftalefornyelse. ”Nu har vi taget det første, store skridt, og det glæder jeg mig over på rigtig mange menneskers vegne”, siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Læs mere

OK18: Konflikt er udskudt, og regionerne satser på en løsning

Tidligt onsdag morgen valgte forligsmanden at forlænge muligheden for at finde en løsning i op til to uger. Hun har indkaldt til møde igen allerede fredag. "Vi håber, det er et tegn på en snarlig løsning", siger regionernes forhandlingsleder, Anders Kühnau.

Læs mere

OK18: Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre gode arbejdsforhold for vores ansatte

Forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område genoptages på fredag. Men hvad så med en eventuel konflikt med strejker og lockout? Hvordan rammes hospitalerne? Og er bemandingen tilstrækkelig på afdelingerne? Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, giver svar.

Læs mere