Gå til indhold

Regionerne investerer direkte i psykiatrien – men der er behov for mere

De seneste fem år har regionerne tilført psykiatrien 350 millioner kroner ekstra fra egen kasse. Alligevel mener sundhedsministeren, at regionerne ikke prioriterer psykiatrien. Vi skal løfte psykiatrien i fællesskab, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Antallet af patienter i psykiatrisk behandling stiger år efter år, og for regionerne er det en kerneopgave at forbedre den psykiatriske behandling. Derfor har regionerne – trods pressede budgetter – prioriteret at løfte psykiatrien med i alt 700 millioner kroner de seneste fem år (2013-2017), heraf 350 millioner kroner fra egen kasse. Det viser netop offentliggjorte tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

- Ingen skal være i tvivl om, at vi har som topprioritet at løfte psykiatrien. Vi har været dygtige til at behandle flere og flere og give hurtig og rettidig behandling, og vi skal være lige så dygtige til at højne kvaliteten over hele linjen. Det arbejder vi hårdt på, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Minister på afveje

Også Folketinget ønsker at styrke psykiatrien, og de sidste fem år har Folketinget øremærket cirka 350 millioner kroner ekstra til psykiatrien via satspuljemidler (se figur). Det har været en god håndsrækning og meget nødvendigt i en presset psykiatri, pointerer Stephanie Lose, som dog undrer sig over, at sundhedsministeren skoser regionerne for ikke at prioritere psykiatrien.

 

- De fejltolkninger, ministeren laver på tallene, må stå for hendes egen regning. Regionerne har prioriteret ekstra midler til psykiatrien, og de seneste år har regionerne og Folketinget faktisk tilført præcis lige mange ekstra midler til psykiatrien. For mig er det vigtige, at vi nu i fællesskab finder de nødvendige penge til psykiatrien i de kommende års budgetter. Antallet af psykiatriske patienter stiger år for år, og vi skal hjælpe dem bedre end nu, siger hun og supplerer:

- Derfor har Danske Regioner i foråret foreslået tre helt håndfaste initiativer: Et nyt tilbud, der opfanger sårbare børn og unge tidligere, et stærkt samlet behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser og misbrug samt gratis psykologisk bistand til voksne med angst, depression og PTSD. Vi ønsker at gøre det bedre i psykiatrien, og det kræver samarbejde mellem regioner, kommuner og staten – og det kræver flere ressourcer til behandlingspsykiatrien.

FAKTA

  • Fra 2009-2017 er antallet af danskere i psykiatrisk behandling vokset fra 110.00 til 151.000, viser tal fra Landspatientregistret.
  • Fra 2010-2017 er de økonomiske midler til psykiatrien i gennemsnit vokset med 1,5 procent, mens midlerne til det øvrige sundhedsvæsen i gennemsnit er vokset med 1,0 procent, viser tal fra Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet.
  • Fra 2013-2017 har regionerne tilført psykiatrien 350 millioner kroner ekstra. Det er sket, selvom regionerne i samme periode blandt andet har haft øgede udgifter til hospitalsmedicin på 1,85 milliarder kroner.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8484
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver 
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere