Gå til indhold

Andre OECD-landes sundhedsøkonomi overhaler Danmarks

Væksten i sundhedsudgifterne i Danmark er lav sammenlignet med andre lande. Det viser helt nye tal fra OECD, og det bør vække til eftertanke, mener Danske Regioner.

- Når man lytter til debatten herhjemme, kan man få det indtryk, at udgifterne nærmest er eksploderet. Men virkeligheden er anderledes, og tallene fra OECD er gode til at nuancere debatten, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Større vækst i nabolandene

Én gang årligt sammenligner OECD sundhedsudgifterne internationalt, og dette års opgørelse er netop offentliggjort. Rapporten ”Health at a glance” fra OECD viser, at væksten i de samlede sundhedsudgifter pr. borger har været 1,4 procent årligt i gennemsnit i årene efter finanskrisen, 2013-2017

Det er en lavere vækst end i flere af de europæiske OECD-lande, vi normalt sammenligner os med. I Norge har væksten været 2,7 procent årligt – altså næsten dobbelt så stor, og svenskerne og tyskerne har også haft større vækst. -Det er altid vigtigt, at diskutere ud fra fakta, og tallene her afspejler realiteterne, som må være udgangspunktet for den saglige debat, jeg ønsker, siger Stephanie Lose.

Bedre hjerte- og kræftbehandling

Trods den relativt lave vækst har der været turbo på udviklingen herhjemme: Sidste år blev rekordmange borgere, 2,8 millioner, behandlet på landets hospitaler.
- Samtidig er både kræft- og hjertedødeligheden er blevet mindre de senere år. Dén udvikling vil vi fastholde – med en fornuftig balance mellem økonomi og mål, påpeger Stephanie Lose.

Vækst i udgifter til sundhed og langtidspleje iflg. OECD’s nye europæiske opgørelse ”Health at a Glance 2018”

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil sikre selvforsyning af plasmabaserede lægemidler

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Udbygningen skal gøre Danmark selvforsynende med plasmabaserede lægemidler og forebygge leveringsvanskeligheder.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere

Nye sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Læs mere

Borgere med behov for hjælpemidler skal mødes af et mere simpelt system

En krykke, et dropstativ eller en kørestol. Det er eksempler på hjælpemidler, som borgerne skal opleve en smidigere proces med at få udleveret: - Som reglerne er nu, er ansvaret for hjælpemiddelområdet delt mellem kommuner og regioner, og problemer med afklaringer på tværs af sektorer kan i sidste ende gå ud over borgerne, der kan opleve problemer med at få den rette hjælp i rette tid, siger Stephanie Lose.

Læs mere