Børn og unge kommer langt hurtigere til i psykiatrien

Siden 2010 har regionerne reduceret ventetiden for børn og unge i psykiatrien fra 76 til 22 dage. Og det selvom der i dag bliver behandlet 48 procent flere. ”Jeg er stolt over, at vi har bragt ventetiden tre gange længere ned, end den var, da vi overtog ansvaret”, siger formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Sophie Hæstorp Andersen.

Ventetiden for børn og unge, der har brug for behandling i psykiatrien, er siden 2010 faldet med 54 dage. Mens den gennemsnitlig ventetid var på 76 dage i 2010, venter børn og unge i dag kun i gennemsnit 22 dage på at starte i behandling. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner. I samme periode er antallet af årlige patienter steget med 48 procent eller hvad der svarer til 9.000 børn og unge.

Tallene vækker glæde hos formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Sophie Hæstorp Andersen.

- Når børn og unge har brug for hjælp fra psykiatrien, skal både de og deres forældre være trygge ved, at de hurtigt kommer i behandling, siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:

- Derfor er jeg også stolt over, at vi med en målrettet indsats og dygtige medarbejdere har bragt ventetiden tre gange længere ned, end den var, da vi overtog ansvaret. Også selvom vi nu behandler 9.000 flere børn og unge om året.

Tidligere og mere effektiv behandling er vejen frem
At ventetiden er blevet nedbragt dramatisk på trods af et stigende antal patienter, skyldes blandt andet, at behandlingen er blevet mere effektiv. Udgiften pr. patient er faldet fra 51.595 kr. i 2011 til 42.801 kr. i 2017. Det er en forskel på 17 procent.

- Når vi gør behandlingen mere effektiv, kan vi både nedbringe ventetiden og løfte behandlingens kvalitet til gavn for de sygdomsramte børn og unge. Derfor viser de seneste undersøgelser også, at langt de fleste patienter og pårørende er meget tilfredse med deres forløb, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Trods de gode resultater peger Sophie Hæstorp Andersen dog også på, kommuner og regioner fortsat skal blive endnu bedre til at fange børn og unge i opløbet.

- Børn og unge skal have hjælp så tidligt som muligt, så de psykiske problemer ikke får lov til at udvikle sig og kræve behandling på hospitalet, siger Sophie Hæstorp Andersen og afslutter:

- Derfor har vi sammen med Dansk Psykologforening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab og Bedre Psykiatri foreslået, at der bliver oprettet et nyt behandlingstilbud i kommunerne, som tidligt kan spotte og hjælpe udsatte børn og unge. Og vi ønsker fortsat, at unge mellem 16-18 år kan få gratis samtaleterapi og psykologhjælp.

FAKTA

Kortere ventetid trods flere patienter

Den gennemsnitlige ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien er faldet fra 76,4 dage i 2010 til 21,7 dage i 2017. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner.

b-og-u-psyk ventetid LINKED (002).PNG (1)
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Ibsen Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8198
M: 2917 0933
E: tij@regioner.dk

Morten Christensen, pressekonsulent
Kommunikation
T: 3529 8413
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere