Gå til indhold

106 regionale arbejdspladser fik hjælp til et godt arbejdsmiljø, og nu forlænges ordningen

Sygeplejersker, portører, læger, sosu’ere og andre regionalt ansatte tog godt imod et tilbud i den forrige overenskomst: Med aftalen fik de mulighed for at få ekspertvejledning til et godt psykisk arbejdsmiljø.

Næsten 100 af arbejdsstederne har meldt positivt tilbage efter endt forløb, og det har nu fået Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet til at forlænge tilbuddet. Tilbagemeldingerne er så positive, at flere af vores medarbejdere skal have glæde af tilbuddet, siger formanden for Løn og Praksisudvalget i Danske Regioner, Anders Kühnau.

Aftalen har fungeret i to år, og de gode tilbagemeldinger er blandt årsagen til, at Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har aftalt at videreføre tilbuddet. Dermed kan endnu et stort antal arbejdspladser i regionerne få gavn af tilbuddet, der starter igen fra januar 2019 og løber til og med 2021.

Det glæder formand for løn- og praksisudvalget, Anders Kühnau:
- Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for både personale og patienter. Vi viderefører derfor ordningen, så flere kan få hjælp og redskaber, de kan bruge i dagligdagen, siger han.
Fx har ansatte på flere psykiatriske afdelinger fået hjælp til at håndtere trusler og undgå vold. På andre hospitalsafdelinger har medarbejderne fået hjælp til at undgå stress, fx ved at organisere og prioritere opgaverne anderledes.

Fakta om Ekspertrådgivning og inspiration

• Ekspertrådgivning og inspiration er et tilbud til alle arbejdspladser i regionerne om at få støtte til nye initiativer, som skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Danske Regioner og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet står bag tilbuddet.


• Fra januar 2019 kan alle arbejdspladser i regionerne rekvirere støtte til lokale forløb. Mere information kan findes i slutningen af året på regioner.dk.


• Tilbuddet vil fokusere på fire temaer: Organisatoriske forandringer, faglige forandringer, vold og trusler og samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

Læs mere:

Europæisk arbejdsmiljøuge - Fokus på det gode arbejdsmiljø

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Danmark kan sætte en stopper for bjerge af plastikemballage fra Europas hospitaler

Vær med til at sikre mindre plastikemballage fra hospitalerne til gavn for miljøet. Udbred regionernes grønne emballagekriterier. Ikke alene i Sønderborg, Stavanger og Stockholm, men i Stuttgart, Siena og Sevilla, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Bertel Haarder, formand for Nordisk Råds danske delegation.

Læs mere

Kittel er cool

Sygeplejerskerne er en vigtig ressource i sundhedsvæsenet, som det er vigtigt både at kunne rekruttere og fastholde. Flere veje skal føre ind i afdelingerne og tæt på patienterne. Kittel skal være cool, skriver Danske Regioner i et debatindlæg.

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Aftalen skal understøtte lokale forløb, der kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere og forbedre rekrutteringen og fastholdelsen. Derudover skal forløbene bidrage til øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.

Læs mere