106 regionale arbejdspladser fik hjælp til et godt arbejdsmiljø, og nu forlænges ordningen

Sygeplejersker, portører, læger, sosu’ere og andre regionalt ansatte tog godt imod et tilbud i den forrige overenskomst: Med aftalen fik de mulighed for at få ekspertvejledning til et godt psykisk arbejdsmiljø.

Næsten 100 af arbejdsstederne har meldt positivt tilbage efter endt forløb, og det har nu fået Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet til at forlænge tilbuddet. Tilbagemeldingerne er så positive, at flere af vores medarbejdere skal have glæde af tilbuddet, siger formanden for Løn og Praksisudvalget i Danske Regioner, Anders Kühnau.

Aftalen har fungeret i to år, og de gode tilbagemeldinger er blandt årsagen til, at Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har aftalt at videreføre tilbuddet. Dermed kan endnu et stort antal arbejdspladser i regionerne få gavn af tilbuddet, der starter igen fra januar 2019 og løber til og med 2021.

Det glæder formand for løn- og praksisudvalget, Anders Kühnau:
- Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for både personale og patienter. Vi viderefører derfor ordningen, så flere kan få hjælp og redskaber, de kan bruge i dagligdagen, siger han.
Fx har ansatte på flere psykiatriske afdelinger fået hjælp til at håndtere trusler og undgå vold. På andre hospitalsafdelinger har medarbejderne fået hjælp til at undgå stress, fx ved at organisere og prioritere opgaverne anderledes.

Fakta om Ekspertrådgivning og inspiration

• Ekspertrådgivning og inspiration er et tilbud til alle arbejdspladser i regionerne om at få støtte til nye initiativer, som skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Danske Regioner og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet står bag tilbuddet.


• Fra januar 2019 kan alle arbejdspladser i regionerne rekvirere støtte til lokale forløb. Mere information kan findes i slutningen af året på regioner.dk.


• Tilbuddet vil fokusere på fire temaer: Organisatoriske forandringer, faglige forandringer, vold og trusler og samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

Læs mere:

Europæisk arbejdsmiljøuge - Fokus på det gode arbejdsmiljø

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Relaterede nyheder

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Partnerskab om plast kan sikre, at klimapolitik ikke bliver ren indpakning

Hvis vi som regioner skal yde vores del af ansvaret for at mindske Danmarks CO2-aftryk og bremse klimaforandringerne, skal vi have nedbragt sundhedsvæsenets forbrug af plastik og gjort det mere bæredygtigt, skriver Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Læs mere

Ny kampagne: Vælg en uddannelse med mening

Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. Derfor er der brug for, at flere af de ca. 90.000 unge, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse, vælger en professionsbacheloruddannelse.

Læs mere

Det er på tide at gøre op med Budgetloven

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er gået sammen med formanden for KL og en række fagforeningsformænd om en opfordring til regeringen om at gøre op med Budgetloven på fire parametre. Deres budskab er, at loven siden 2014 har haft store negative konsekvenser for både borgernes velfærd, for de ansatte og arbejdsgiverne.

Læs mere