Gå til indhold

Ny overenskomst for fysioterapeuter styrker kvaliteten i behandlingen

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter har efter et langt forhandlingsforløb nu indgået overenskomstaftale om fysioterapi.

Efter et langt forhandlingsforløb blev Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) natten til fredag enige om en ny 3-årig overenskomstaftale for almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Der er med aftalen sat fokus på kvalitetsudvikling af fysioterapiklinikkerne for fortsat at sikre høj kvalitet og faglighed i behandlingen af borgerne. Det kommer blandt andet til at ske ved forskellige kvalitetsprojekter og akkreditering af landets fysioterapiklinikker.

- Jeg er glad for, at vi også på dette område får sat fokus på at styrke fagligheden i den fysioterapi, som borgerne møder i vores sundhedsvæsen. Det er afgørende for regioner og kommuner, at aftalen indeholder flere elementer, som vil fremme kvaliteten i behandlingen til gavn for borgerne, siger Anders Kühnau, formand for RLTN og regionsformand i Region Midtjylland.

Aftalen indebærer også indførelsen af en fast økonomisk ramme, der sikrer større budgetsikkerhed, samt et moderniseringsprojekt, som bl.a. skal se på overenskomstens ydelser.

- Jeg er meget tilfreds med, at parterne med aftalen er enige om, at tiden er moden til forandringer og udvikling på flere væsentlige områder. Det er en aftale, som rækker ind i fremtiden. Jeg er også meget tilfreds med, at vi med denne aftale har aftalt at indføre en fast økonomisk ramme for området, der giver kommunerne den nødvendige budgetsikkerhed, siger Michael Ziegler, medlem af RLTN og formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere