Regionernes erfaringer kan indfri regeringens ambitioner om flere faglærte

Regeringens nye erhvervsuddannelsesudspil skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Danske Regioner deler ambitionerne, men understreger, at initiativerne bedst indfries ved at udnytte de eksisterende regionale erfaringer på området.

Regeringen præsenterede i dag et nyt erhvervsuddannelsesudspil med en række initiativer, som skal få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Med udspillet sætter regeringen ifølge formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, et nødvendigt fokus på en samfundsmæssig udfordring.

- Flere faglærte er helt afgørende for et Danmark i fremgang og balance. I regionerne deler vi til fulde regeringens ambitioner og er derfor positive overfor initiativerne. Det er dog vigtigt, at regeringen udnytter de erfaringer og det arbejde, som allerede eksisterer i regionerne i dag, siger Stephanie Lose.

Udnyt regionernes erfaringer

Udspillet lægger blandt andet op til at styrke samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne og folkeskolen, udvide adgangen til grundforløb, øge udbud af erhvervsuddannelser i landdistrikterne, oprette flere skolehjem og styrke erhvervsretningen af 10. klasse.

I dag har regionerne ansvar for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser i regionen, så unge i både by og land kan tage en erhvervsuddannelse inden for en rimelig afstand.

Samtidig har hver region skabt et tæt samarbejde mellem erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter, kommuner og region. Det har bl.a. skabt stærke decentrale erhvervsuddannelsesmiljøer, systematiseret brobygning til folkeskolen, styrket vejledningsindsatsen og oplysningen om erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Alt sammen med udgangspunkt i det regionale udbud af erhvervsuddannelser, udviklingen i antallet af unge og behovet på det regionale arbejdsmarked.

- Lad os bygge videre på den vigtige viden og erfaring fra det regionale samarbejde med skoler, kommuner og virksomheder, når kommunerne nu skal forpligtes til at tage større ansvar for de unges uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse. Regionernes erfaringer kan blandt andet bidrage til at skabe bedre brobygning mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne og øge udbuddet af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder, siger formanden for Dansk Regioner, Stephanie Lose.

Flere faglærte kræver økonomisk sikkerhed

Regeringen har i udspillet afsat to milliarder over de næste fire år til at indfri initiativerne og få flere elever på erhvervsskolerne.

- Det er glædeligt med to milliarder kroner til erhvervsskolerne de næste fire år, men den samlede økonomiske situation for erhvervsskolerne i forlængelse af udspillet er uklar. Hvis skolerne skal lave de nødvendige målrettede og langsigtede investeringer, kræver det økonomisk stabilitet og sikkerhed. Det giver kombinationen af omprioriteringsbidrag og årlige øremærkede puljer på finansloven ikke, siger Stephanie Lose.
Fakta

Eksempler på regionale indsatser

  • Dit barns fremtid: Med den landsdækkende oplysningskampagne Dit Barns Fremtid er de fem regioner gået sammen om at klæde de unges forældre på med viden om erhvervsuddannelserne og de fremtidsmuligheder, de giver. Forældrene spiller en afgørende rolle, når det gælder de unges valg af uddannelse. Læs mere her: ditbarnsfremtid.dk
  •  Smart Skills: Med Smarts Skills har Region Midtjylland samlet et bredt regionalt partnerskab bestående af folkeskoler, erhvervsskoler, UU-centre og virksomheder med målet om, at 3.000 folkeskoleelever kommer i nærkontakt med erhvervsuddannelserne og de praktiske fag. Læs mere her: smartskills.nu

 

 

 

  • Den Erhvervsfaglige vej til Succes: Region Nordjylland har samlet regionens erhvervsskoler i den fælles indsats Den Erhvervsfaglige Vej til Succes. Indsatsen involverer bl.a. introforløb for mere end 3.000 elever i 6.-7. klasse. Læs mere her: eudprojekt.com

 

  • Copenhagen Skills: Samarbejde mellem erhvervsskolerne i hovedstadsregionen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Region Hovedstaden. Formålet er at lave en systematisk introduktion til erhvervsuddannelserne for 7., 8., 9. og 10. klasser i regionen. Læs mere her: copenhagenskills.dk

 

      Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lotte Holten, Centerchef
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8311
M: 2211 0980
E: lhm@regioner.dk

Morten Christensen, Pressekontakt
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere